Những báo cáo hời hợt của Thượng Hội Đồng đang bật đèn xanh cho những tấn công vào Cuộc sống và Gia đình

Ngày 11 tháng Mười, 2015

Cuối tuần qua các hồng y và giám mục tham dự Thượng Hội Đồng Thường Niên về gia đình chia thành mười ba nhóm nhỏ để thảo luận về phần đầu của Instrumentum Laboris và đề nghị sửa đổi các tài liệu. Các báo cáo công việc của họ, đã được công bố hôm qua, cho thấy một sự thất bại nổi bật về việc bảo vệ gia đình khỏi những mối đe dọa nghiêm trọng chứa đựng trong phần đầu tiên của tài liệu khai mào không chính thống này.

Điều quan trọng là cần lưu ý rằng các báo cáo này không phải là tài liệu duy nhất sẽ được trình lên ủy ban vốn sẽ viết báo cáo cuối cùng của thượng hội đồng (nếu báo cáo đó được viết ra). Các nhóm nhỏ này cũng đang đệ trình các tu chỉnh được đề xuất thành các văn bản của Instrumentum Laboris. Tuy nhiên không có kế hoạch nào để công bố những văn bản này. Điều này đảm bảo rằng sẽ có ít áp lực chủ yếu trên sự ủy quyền không chính thống nhằm kết hợp chúng vào tài liệu chính thức.synod

Các báo cáo được công bố hôm thứ Sáu là cơ hội cuối cùng cho những nghị phụ thượng hội đồng  công khai phản đối chống lại các cuộc tấn công vào cuộc sống và gia đình chứa đựng trong phần đầu tiên của Instrumentum Laboris. Sự thất bại gần như hoàn toàn đối với việc làm như vậy sẽ có những hậu quả thảm khốc cho gia đình nếu các lỗi này len lõi vào được một tài liệu chính thức.

Sự phụ thuộc của Thiên Chúa đối với lịch sử

Khoản 3 của Instrumentum Laboris nói rằng nguyên tắc “mô tả kinh nghiệm Thượng Hội Đồng và chỉ ra nhiệm vụ chính” là “hãy đọc cả dấu hiệu của Thiên Chúa và của lịch sử con người, trong một niềm gấp đôi nhưng độc đáo mà việc đọc dấu hiệu này liên quan đến.” Điều “diễn giải chính ” này của tài liệu tuyên bố rằng nhiệm vụ của thượng hội đồng là để trung thành với hai nguồn thẩm quyền khác nhau (1)” các dấu hiệu của Thiên Chúa “, và (2) các dấu hiệu “lịch sử nhân loại “. Thể theo nguyên tắc này của lòng trung thành kép mà nhiều nghị phụ THĐ muốn mang Giáo hội Công giáo vào trong sự phù hợp với thế giới hiện đại. Nếu nhân loại vừa phải trung thành với Chúa vừa phải trung thành với “lịch sử loài người” thì theo đó bất cứ khi nào có một cuộc đụng độ giữa các nhu cầu chung của hai thứ trung thành ấy thì người ta phải tìm ra một sự thỏa hiệp. Khi phương pháp này được thông qua, luật luân lý tự nhiên không còn được coi như là bất biến mà là thay đổi theo dòng thời gian. Một đánh giá đầy đủ hơn về lý luận của chúng ta, và sự phân tích về nguồn gốc lịch sử của phương pháp này, có thể được tìm thấy trong phần phân tích của chúng ta về bài báo cáo cuối cùng của Thượng Hội Đồng Bất thường về gia đình.

Trừ khi cách tiếp cận sai lầm này được sửa chữa nếu không bất kỳ tài liệu cuối cùng nào của Thượng Hội Đồng Thường niên sẽ nhất thiết không thể được chấp nhận đối với người Công giáo trung thành. Tuy nhiên, mười hai trong số mười ba nhóm nhỏ thậm chí không giải quyết vấn đề này trong các báo cáo của họ. Một nhóm “Circulus Anglicus ‘C'” đã tham gia vào ” một cuộc xem xét lớn hơn về sự kết hợp giữa Tin Mừng và văn hóa, giữa Giáo Hội và lịch sử.” Thật không may cho báo cáo của họ, không có sự bác bỏ cách tiếp cận sai lầm, nên chăng xu hướng để xác nhận nó bằng cách nhấn mạnh các thực tế rằng Giáo Hội không “sống trong một thế giới thoát khỏi thời gian” hoặc “một thế giới bên ngoài nền văn hóa của con người” mà không nhắc lại những khía cạnh vĩnh cửu và siêu nhiên của Giáo Hội và giáo huấn của Giáo Hội.

Hôn nhân đồng giới

Đoạn 8 của Instrumentum Laboris mở cửa để giáo hội phê chuẩn cho những cộng đoàn đồng giới tính khi thừa nhận sự cần thiết của “định nghĩa tính chất đặc thù của các đoàn thể trong xã hội” và kêu gọi “một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng hơn về bản chất và văn hóa con người vốn không chỉ đơn giản dựa trên sự khác biệt về sinh học và tình dục “. Điều này đặc biệt nguy hiểm cho sự phát triển nhanh chóng trên toàn thế giới những lề luật cho phép kết hợp dân sự đồng tính luyến ái và cái gọi là “hôn nhân đồng tính”. Đa số những quốc gia “phát triển” bây giờ có những luật đó và có nhiều áp lực đang được đặt trên những nước “đang phát triển” để áp dụng pháp luật như vậy. Áp lực này thường được gắn với sự hỗ trợ; các nhu cầu của một số đối tượng nghèo nhất đang được chế tác như một phương tiện để thúc đẩy chương trình nghị sự đồng tính cực đoan. Áp lực từ “giới *LGBT” cũng đang dẫn đến chương trình nghị sự đồng tính luyến ái được thúc đẩy trong các trường học ở nhiều nơi trên thế giới bao gồm trong các trường học Công giáo.

Không bài nào trong số mười ba báo cáo đề cập đến bất kỳ mối đe dọa nghiêm trọng nào chứa trong đoạn 8. Chỉ có một báo cáo, “Italicus Circulus ‘A'”, đề cập đến hôn nhân đồng giới, và sau đó chỉ gián tiếp bằng cách nói rằng “kể từ lúc bắt đầu mô hình duy nhất của gia đình vốn tương ứng với giáo lý của Giáo Hội là một trong những nền tảng trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ ” (VOTF dịch).

“Giải phóng phụ nữ”

Đoạn 30 của Instrumentum Laboris thông qua quan niệm thế tục hiện đại không phê phán của “bình đẳng giới tính”. Đoạn này khẳng định rằng “nhiều nơi đang chứng kiến một sự giải phóng phụ nữ mà rõ ràng là chỉ ra vai trò của phụ nữ trong sự phát triển của gia đình và xã hội.” Không có nhận thức nào tỏ cho thấy những đau khổ ở đây gây ra cho nhiều phụ nữ và nhiều gia đình như là một kết quả của áp lực kinh tế và xã hội khiến phụ nữ phải đi làm, thường để cho những người khác chăm sóc con cái. Tài liệu này cũng khẳng định rằng “ở các nước phương Tây, việc trao quyền cho phụ nữ đòi hỏi phải suy nghĩ lại các bổn phận của các cặp vợ chồng”. Trong trường hợp không có bất kỳ việc làm sáng tỏ nào đối với điều trái ngược, có vẻ như điều này nên được hiểu như là một lời kêu gọi Giáo Hội nắm lấy sự mất mát tiếp nối của cấu trúc gia đình truyền thống và việc từ bỏ sự khác biệt hơn là các vai trò bổ sung giữa nam giới và phụ nữ.

Mười hai trong số mười ba báo cáo không hề đề cập đến những mối đe dọa đối với gia đình và vai trò đích thực của phụ nữ. “Italicus Circulus ‘B'”, trong đó có một lời chỉ trích ngắn về nữ quyền, là một ngoại lệ.

Phương pháp sinh sản nhân tạo

Đoạn 34 của Instrumentum Laboris thảo luận về “cái gọi là cuộc cách mạng công nghệ sinh học” đã thực hiện tốt việc phân chia các “hành vi của sinh sản con người” khỏi “mối quan hệ tình dục giữa người nam và người nữ.” Hãy nhớ rằng các phương pháp đó đang ” ngày càng phổ biến “, đang “có một ảnh hưởng sâu sắc trong các mối quan hệ, trong xã hội và trong hệ thống tư pháp vốn can thiệp trong một nỗ lực nhằm điều chỉnh một loạt các tình huống khác nhau và những gì đã xảy ra”.  Đoạn này không chứa phán xét về mặt đạo đức đối với các thủ tục này. Không có mối liên quan nào đến bất kỳ giáo lý Giáo Hội trước đây, chẳng hạn như các hướng dẫn CDF của Donum Vitae và Dignitatis Personae. Instrumentum Laboris không đề cập rằng các phương pháp này vốn “ngày càng phổ biến” đã dẫn đến sự phá hủy có chủ ý của hàng triệu con người.

Đoạn này, bằng cách nói về phương pháp sinh sản nhân tạo như thể nếu có nghi ngờ gì về vị trí của Giáo Hội, thì nó là một mối đe dọa trực tiếp đến khía cạnh dễ bị tổn thương nhất của anh chị em chúng ta, khía cạnh phôi thai người.

Tất cả mười ba báo cáo đều im lặng về điểm này. Cần lưu ý rằng “Gallicus Circulus ‘C'” hiện đề cập đến những nguy hiểm vốn có trong các thủ tục khác như nhân bản con người.

“Loại bỏ”

Đoạn 36 của Instrumentum Laboris nói: “Nhiều người yêu cầu rằng các nhóm người bị gọi là “xa cách Giáo Hội” không mang ý nghĩa của “bị loại trừ” hay “bị từ chối”, vì người đó được Thiên Chúa yêu thương và là trung tâm hoạt động mục vụ của Giáo Hội. ”

Những người ủng hộ việc chống phá thai, ủng hộ gia đình truyền thống đang làm việc trong các lĩnh vực chính trị, đặc biệt là tại các tổ chức quốc tế, biết rõ rằng ngôn ngữ “từ chối” và “loại trừ” là ám hiệu chính trị đối kháng với chương trình nghị sự về ý thức hệ đồng tính luyến ái, như trong các ví dụ sau đây:

“Nhiều người mà chúng tôi làm việc với họ là những người bị loại trừ khỏi các cơ hội phát triển đặc biệt là vì xu hướng giới tính hoặc biểu hiện tình dục của họ, góp phần vào mức độ đáng kinh ngạc của sự bất bình đẳng trên thế giới.” (Helen Clark, Quản trị viên của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc)

hoặc là

“Tôi bị xúc phạm rằng chúng tôi vẫn còn phải chiến đấu với định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử, trừ, tội phạm đồng tính nam, đồng tính nữ, người lưỡng tính và chuyển đổi giới tính, không chỉ trong nhà của họ, mà nơi  đường xá của họ, trạm cảnh sát và phòng xử án.” (Michel Sidibé , Giám đốc điều hành của Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc)

hoặc là

“Giới trẻ LGBT quá thường xuyên phải đối mặt với sự từ chối của gia đình và cộng đồng, những người không chấp nhận khuynh hướng tình dục của họ hoặc giới tính của họ. Điều này có thể dẫn đến tỷ lệ cao những người vô gia cư, bị loại trừ khỏi xã hội và bị nghèo đói. “(Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc)

Không bài nào trong số các báo cáo của các nhóm nhỏ từ chối ngôn ngữ “loại trừ” này, hay kháng nghị chống lại ngụ ý rằng trước đây Giáo Hội Công Giáo đã thực hành các hình thức “loại trừ” bất công.

“Gallicus Circulus ‘C'” ôm lấy việc sử dụng ngôn ngữ này: “[văn bản chính thức của chúng tôi] phải tránh làm cho một số người cảm thấy bị loại trừ khỏi mối quan tâm của chúng tôi, bởi vì tất cả các gia đình tham gia vào sứ vụ của Giáo Hội! Chúng ta hãy nhớ rằng các gia đình được miêu tả trong Kinh Thánh thường rối loạn chức năng; dù sao, Ngôi Lời của Thiên Chúa đã được nhận ra trong họ và bởi họ” (VOTF dịch).

Có một nguy cơ lớn mà cụm từ đó được sử dụng để làm suy yếu các định nghĩa thực sự về gia đình và để thúc đẩy các cấu trúc, chẳng hạn như các cặp vợ chồng đồng tính đã nhận con nuôi, mà không có xem xét về những thiệt hại gây ra cho trẻ em có liên quan.

Các gia đình đang bị tấn công. Các sự kiện trong tuần này tại Thượng Hội Đồng đã báo hiệu cho những kẻ thù của gia đình rằng đây là thời gian chín muồi để họ để tăng cường tấn công.

*LGBT là tên viết tắt của Cộng đồng những người đồng tính luyến ái nữ (Lesbian), đồng tính luyến ái nam (Gay), song tính luyến ái (Bisexual) và Hoán tính hay còn gọi là Người chuyển giới (Transgender)

Nguồn:

Superficial synod reports give green light to attacks on life and family