Đức Hồng Y Burke tuyên bố những đề xuất gây tranh cãi của Thượng Hội Đồng “đơn giản là trái nghịch” với đạo Công giáo.

Ngày 15 tháng 10 năm 2015 (LifeSiteNews)

Cardinal Burke

Đức Hồng Y Burke

Vào sáng thứ năm, LifeSiteNews đã có một cơ hội để trò chuyện với Đức Hồng Y Raymond Burke ở Rome, sau một cuộc họp báo, ngài đã tham dự tổ chức của Đài Tiếng nói của Gia đình, Voice of the Family. LifeSiteNews nói chuyện với đức Hồng y về Thượng Hội Đồng gia đình đang diễn ra, và đặc biệt là một đề xuất gây tranh cãi, được thúc đẩy bởi một người tham gia trong một cuộc họp báo gần đây tại Vatican, để cho phép các giám mục địa phương đưa ra quyết định về cách làm sao đối phó với các vấn đề như đồng tính luyến ái và ly dị.

Đức Hồng Y Burke cũng phê bình cái gọi là Đề xuất của Kasper – “Kasper Proposal”, ngài nói rằng nó được dựa trên ý tưởng sai lầm “rằng cách nào đó giáo lý và thực hành mục vụ xung đột lẫn nhau.”

Sau đây là một bảng dịch lại của cuộc phỏng vấn này:

LSN: Ngài nghĩ gì về ý tưởng “tính đa dạng địa phương” trong Giáo Hội? Giám mục địa phương nên có quyền trên bình diện mục vụ để giải quyết những câu hỏi liên quan đến việc “xã hội chấp nhận đồng tính luyến ái” và với ” người ly dị và tái hôn?”

Đức Hồng Y Burke: Điều này chỉ đơn giản là trái với Đức tin và đời sống Công giáo. Giáo hội tuân theo giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta vì trước hết nó đã được Thiên Chúa dạy cho chúng ta từ thuở tạo thiên lập địa – những gì chúng ta gọi là luật tự nhiên, những gì mỗi tâm hồn người ta hiểu được là vì nó đã được Thiên Chúa tác tạo – nhưng kế đó nó cũng được giải thích và được soi sáng bởi giáo huấn của Đức Kitô và trong truyền thống Giáo Hội.

Và Giáo Hội này là duy nhất trên toàn thế giới. Không có sự thay đổi nào trong những chân lý này, từ nơi này sang nơi khác hoặc từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chắc chắn việc giảng dạy những chân lý này cho phép các nhu cầu cụ thể trong từng lĩnh vực. Nhưng Giáo hội không thay đổi việc giảng dạy. Việc giảng dạy đôi khi có thể còn mạnh hơn ở những nơi mà nó bị tổn thương nhiều hơn.

Vì vậy, điều này là không thể chấp nhận. Tôi không biết ý tưởng này đến từ đâu. Những thay đổi này thực sự có nghĩa là Giáo Hội không còn Công Giáo [phổ quát] nữa. Điều này có nghĩa là Giáo Hội Công Giáo không còn là duy nhất như đã và đang được giảng dạy trên khắp thế giới. Chúng ta có một đức tin. Chúng ta có một [bộ] các bí tích. Chúng ta có một nền quản trị khắp cả thế giới. Đó là những gì Giáo Hội mang ý nghĩa là “Công Giáo”.

Tôi cũng muốn nhận định về ý tưởng của kiểu “mục vụ” này là gì.

Cardinal Kasper

Đức Hồng Y Kasper

Trong nhiều cuộc thảo luận đã diễn ra, bắt đầu với các bài thuyết trình nổi tiếng của Đức Hồng Y Walter Kasper trong Công nghị Bất thường vào ngày 20 và 21 năm 2014, xoay quanh ý tưởng này rằng cách nào đó giáo lý và thực hành mục vụ xung đột với nhau.

Điều này là vô lý. Thực hành mục vụ tồn tại để giúp chúng ta sống chân lý đức tin, để sống những giáo lý đức tin trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Quí vị không thể có một cuộc xung đột [giữa những điều này]. Quí vị không thể có giáo huấn của Giáo Hội, ví dụ, rằng hôn nhân là bất khả phân ly và sau đó ai đó tuyên bố cùng một lúc vì những lý do “mục vụ” mà một người đang sống trong một sự kết hiệp bất thường có thể nhận lãnh các bí tích, khiến các bí tích ấy mang ý nghĩa rằng hôn nhân không phải là bất khả phân ly. Đây là những nét thật sai lầm – những tương phản sai lầm – mà chúng ta thực sự cần phải làm sáng tỏ bởi vì nó gây ra một sự nhầm lẫn rất lớn giữa các tín hữu và, tất nhiên, cuối cùng có thể dẫn mọi người vào lỗi lầm nghiêm trọng có tác hại rất lớn đến đời sống tinh thần của họ và sự cứu rỗi đời đời của họ.

LSN: Những gì là trung thành để người ta suy nghĩ và hành động khi người ta thấy các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng đang đề nghị những vị trí không chính thống liên quan đến đồng tính luyến ái và ly dị?

Đức Hồng Y Burke: Chúng ta đi theo Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Người là Thầy của chúng ta. Và chúng ta đều được tổ chức để vâng phục Người và vâng lời Người, bắt đầu là với Đức Giáo Hoàng và với các Giám Mục. Nếu một giám mục, hoặc một linh mục, hoặc bất cứ ai, nếu thông báo một chuyện hoặc tuyên bố điều gì đó trái với Sự Thật của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, như nó được truyền đạt cho chúng ta trong giáo huấn của Giáo Hội, thì chúng ta phải theo Chúa Kitô.

Tôi nói với những ai đang rất lo lắng, bởi vì có vẻ như trong thời gian này chỉ đơn giản là có rất nhiều nhầm lẫn và những báo cáo vốn thực sự hoàn toàn gây choáng váng về đức tin, rằng chúng ta vẫn nên bình tĩnh. Bởi vì, trong Giáo Hội Công Giáo, chúng ta có những giáo huấn được Giáo Hội công nhận, vốn được thể hiện, ví dụ, trong Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, và chúng ta chỉ đơn giản là cần phải nghiên cứu sâu hơn về những điều này, nhiệt thành tuân thủ, và không để bị dẫn dắt lạc lối bởi lối giảng dạy sai lầm, bất kể từ nguồn nào.

LSN: Một số người cho rằng có rất ít bất đồng trong Thượng Hội Đồng và rằng các phương tiện truyền thông có lỗi trong việc tạo ra xung đột vốn không tồn tại. Ngài nghĩ gì?

Đức Hồng Y Burke: Trước hết, tôi phải hội đủ điều kiện quan sát của tôi bằng cách nói rằng tôi không thuộc phần nào của Thượng Hội Đồng. Tôi không tham gia bất cứ gì bên trong Thượng Hội Đồng. Tôi đã đọc, không chỉ những gì đã được nói trong các phương tiện truyền thông, mà còn trong các báo cáo chính thức từ Vatican. Và, tôi đã có cuộc trò chuyện với một vị Nghị Phụ khác của Thượng Hội Đồng. Ngược lại, tôi hiểu rằng có những bất đồng rất lớn trong Thượng Hội Đồng. Với cuộc thảo luận đã được Thượng Hội Đồng tiến hành – và cũng có thể, Instrumentum Laboris [tài liệu làm việc của Thượng Hội Đồng] được đưa ra với những khó khăn rất nghiêm trọng cùng với tài liệu đó – tôi thấy thật khó để tin rằng sẽ không có bất đồng lớn lao nào. Nếu không, chúng ta sẽ không có được sự thật của vấn đề. Chúng ta sẽ không cần phải bảo vệ và quảng bá niềm tin Công giáo như chúng ta tưởng.

Cảm nghĩ của tôi là thực sự có sự bất đồng.

Thời Cuối chuyển dịch từ: Tiếng Nói Gia Đình