Đức Hồng Y Arinze phản bác lại các Giám Mục về vấn đề Dị Giáo trong Hôn nhân: “Quí vị nghĩ mình là ai? Cao trọng hơn Đức Kitô?”

Rome, LifeSiteNews.com đăng tải ngày 21 tháng Mười năm 2015, bởi John-Henry Westen and Pete Baklinski.

Đức Hồng Y Francis Arinze của Nigeria mạnh mẽ bảo vệ đức tin Công Giáo chống lại đề nghị được đưa ra bởi một Nghị Phụ Thượng Hội Đồng đầy ảnh hưởng, ngài đã cho biết hồi tuần trước rằng thật “không thực tế” cho người ly dị tái hôn kiêng cữ sinh hoạt tình dục – những gì mà Giáo Hội đi theo Chúa Kitô gọi là ” ngoại tình.”

Đức Hồng Y Reinhard Marx, TGM của Berlin và là một cố vấn hàng đầu cho Giáo Hoàng Francis, đã cho biết hoạt động này phải được đánh giá theo “bối cảnh sống”, và rằng người đó sẽ có thể rước lễ.

Tuy nhiên, Đức Hồng Y Arinze nói với LifeSiteNews trong một video phỏng vấn vào ngày thứ Bảy, “Mười điều răn được Thiên Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta có quyền gì để nói nó là “không thực tế” để mong đợi mọi người phải giữ bất kỳ điều nào trong Mười Điều Răn, không chỉ điều thứ sáu và thứ chín, mà còn điều thứ năm – phá thai, giết hại người vô tội, thứ bảy – ăn cắp, cho dù khoản tiền nhỏ hoặc khoản tiền lớn? “Duc Hong Y Arinze

“Chúng ta không thể tiếp tục    những lý luận rằng nó là “không thực tế “, Đức Hồng Y, Tổng Trưởng Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích nói thêm. “Quý vị có thể nói rằng điều đó không phải là dễ dàng. Tôi chấp nhận điều đó. Chúa Kitô không bao giờ hứa với chúng ta rằng theo Người là chuyện dễ dàng. Người cho biết những ai muốn làm môn đệ Người thì phải “vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta”.

Tuần trước Đức Hồng Y Marx đã nói với các giám mục từ khắp nơi trên thế giới tụ tập tại Thượng Hội Đồng về gia đình ở Rome rằng “chúng ta nên nghiêm túc xem xét” thừa nhận bí tích Thánh Thể cho người Công giáo ly dị tái hôn về mặt dân sự, người đã lựa chọn cách rời khỏi một cuộc hôn nhân “theo giáo luật một cách hợp lệ”.

“Lời khuyên để tránh hành vi tình dục trong mối quan hệ mới không chỉ xuất hiện tính không thực tế đối với nhiều người. Đây cũng là vấn đề cho dù hành động tình dục có thể được đánh giá độc lập về bối cảnh sống”, ngài phát biểu trong diễn văn của mình. LifeSiteNews hỏi ĐHY Arinze đáp trả với tuyên bố này, mà không nói với ngài rằng ai đã nói nó.

ĐHY Arinze nói quan điểm cuối cùng ảnh hưởng đến việc cho phép người ta từ chối luật của Thiên Chúa hoàn toàn. Nếu chúng ta có thể nói với người ly dị tái hôn rằng họ không còn phải tuân theo điều răn đừng phạm tội tà dâm, thì tại sao chúng ta không nói với người khác rằng họ không còn phải tuân theo các điều răn còn lại, ngài nói.

“Quý vị cũng có thể nói với người đàn ông đang đi bộ trong văn phòng, và thư ký của ông ấy là một phụ nữ, rằng thật là phi lý để mong họ sống khiết tịnh,” ngài nói. “Tương tự như vậy, thật  là “vô lý” để mong đợi mọi người phải trung thực trong khi họ nhìn thấy một cơ hội để lấy tiền của chính phủ, hoặc chiếm đoạt tài sản của người khác.”

“Nếu quý vị nói, chúng ta không thể mong đợi mọi người sống khiết tịnh trong tình huống đó – để kiềm chế khỏi quan hệ tình dục – làm như thế là quý vị đang quả quyết về giáo huấn cơ bản rằng quan hệ tình dục chỉ đúng giữa vợ và chồng trong hôn nhân chính đáng, và rằng giữa bất kỳ hai người nào khác, chuyện đó là sai, cho dù họ là người lưỡng tính hay đồng tính. Đó là điều sai lầm vì nó là chống lại trật tự đã được Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa thiết lập.”

Thiên Chúa sáng tạo ra hôn nhân

ĐHY nói rằng quan điểm Công giáo về hôn nhân và chuẩn mực đạo đức chống lại ngoại tình không phải là một phát minh của con người mà có thể được sửa đổi, nhưng là một “luật Chúa” đến từ Thiên Chúa và do đó không thể thay đổi. Ngài nói: “Quý vị không thể liệt kê ra một tình huống mà Đức Kitô đã không lường trước, không lẽ quý vị có thể nói với chúng tôi rằng quý vị khôn ngoan hơn Đức Kitô nên có thể sửa đổi những gì Người đã nói? Còn nữa, xin cho chúng tôi hỏi quý vị rằng, “quý vị nghĩ mình là ai? Đấng cao trọng hơn Đức Kitô sao?” Người là đường, là sự thật và là sự sống”.

ĐHY Arinze nói rằng không ai, thậm chí cả Giáo Hoàng, cũng không có quyền thay đổi giáo huấn của Giáo Hội về hôn nhân và ngoại tình.

“Hôn nhân không phải là một phát minh của con người. Thiên Chúa tạo ra Adam, và Thiên Chúa phán, “Người đàn ông ở một mình thì không tốt.Vì vậy, Người đã tạo ra Eva. Người đàn ông và người phụ nữ đầu tiên được Thiên Chúa tạo ra, điều đó có nghĩa là cuộc hôn nhân xuất phát từ những bàn tay sáng tạo của Thiên Chúa. Không phải là Giáo Hoàng đã làm ra hôn nhân; không phải là Liên Hiệp Quốc; cũng không phải là quốc hội của bất kỳ quốc gia nào – cho dù có quyền lực đến đâu – có nghĩa rằng không ai có quyền, hoặc thậm chí sức mạnh, để tái tạo lại cuộc hôn nhân “.

Người Công giáo đã ly dị và tái hôn đang sống trong tội lỗi

Những người Công Giáo đã ly dị và tái hôn về mặt dân sự “chính xác là người đang sống trong tình trạng tội lỗi, thậm chí lương tâm của họ đang bào chữa họ”, ngài nói.

“Đây chính là tình trạng sống trong tội trọng. Tội trọng là tội hoàn toàn quay lưng lại với Thiên Chúa. Đó là một điều khủng khiếp. Những tội này không chỉ là điều răn thứ sáu hoặc điều răn thứ chín nhưng nó có thể là bất cứ điều răn nào”.

Một người đang trong tình trạng tội trọng thì không xứng đáng nhận lãnh Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể, ngài nói.

“Trong trường hợp này, người ấy không đủ xứng đáng Rước Lễ vì người đó đang trong tình trạng tội trọng. Sách giáo lý hỏi đáp căn bản dạy rằng điều kiện đầu tiên để được phép rước lễ sinh hiệu quả là phải trong tình trạng ân sủng”.

“Nếu ai đó đang trong tình trạng tội trọng, và Rước Lễ, người ấy thực sự tiếp nhận Đấng Kitô, nhưng không có ân sủng … Không chỉ không có ân sủng, mà người đó còn phạm thánh là tội đứng đầu mà người ấy chưa từng phạm trước đây.”

“Đó là trường hợp mà Thánh Phaolô đã nói, “hãy để người ấy tự xét lấy mình; ai tiếp nhận một cách bất xứng là nhận lấy án phạt cho chính mình”. Điều đó là rất nghiêm trọng,” ĐHY nói.

Hãy thoát khỏi tội lỗi

ĐHY Arinze nói rằng việc đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể khi trong tình trạng tội trọng, không bao giờ có thể là một dịp để giúp một người nào đó thoát khỏi tội.

“Hãy thoát khỏi tội lỗi mà bí tích đòi hỏi bằng việc đền tội, người ta quen gọi là xưng tội. Quý vị đến với Linh mục; quý vị chấp nhận mình đã làm điều ác vì lỗi của quý vị; và quý vị đã xác định, với ân sủng của Thiên Chúa, để thay đổi. Sau đó, quý vị sẽ có được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Điều đó sẽ giúp thoát tội”.

“Nhưng nếu một ai đang mắc tội trọng và không có ý định rời khỏi hành động đó, thì việc Rước Lễ không giúp người ấy trở nên tốt hơn, bởi vì phạm thánh [vào lúc này đã được thêm vào] đứng đầu của các tội mà người đã phạm trước đó”, ngài nói.

ĐHY nói rằng sống đức tin Công giáo đích thực không phải là chuyện “chúng ta xuất hiện trước những người khác thế nào”, nhưng là “những gì Chúa nghĩ về chúng ta.”

“Tất cả những gì chúng ta đã biết hiện nay là đúng hay sai của vấn đề”, ngài nói thêm rằng chỉ một mình Thiên Chúa có thể phán xét liệu một người có tội hay không đối với những tội mà người ta đã phạm.

“Không phải ngay cả nửa tá Hồng Y sẽ phán xét điều đó. Thiên Chúa không cần sự giúp đỡ của chúng ta để đánh giá điều đó. Vì vậy, quý vị có thể xem [tín ngưỡng Công Giáo] là tất cả những gì có tính trung thực và cởi mở trước mặt Thiên Chúa, không phải là những gì mọi người nghĩ về chúng ta”, ngài nói.

Thời Cuối chuyển dịch từ: lifesitenews.com