Thỉnh nguyên thư kêu gọi các Nghị Phụ rút lui khỏi Thượng Hội Đồng

Thỉnh nguyên thư kêu gọi các Nghị Phụ từ bỏ Thượng Hội Đồng

Giáo luật xã hội số 212

Kính thưa Các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng,

Chúng tôi cảm ơn các ngài đã làm chứng và bảo vệ sự thật về hôn nhân và gia đình được Giáo Hội công bố, trong sự trung tín với Chúa Giêsu. Khi Thượng Hội Đồng Thường Niên về Gia Đình vẫn tiếp diễn, thì sự lộn xộn và tai tiếng đang lan rộng giữa các tín hữu. Người Công Giáo lo ngại rằng một vài thành viên của cơ quan những người kế nhiệm các Tông Đồ này, dưới sự hướng dẫn của Đức Giáo Hoàng, đang tìm cách chuẩn thuận mối quan hệ đồng tính luyến ái, vấn đề hiệu lực của sự bất khả phân ly của hôn nhân, và cho phép trao Thánh Thể cho những người không chịu ăn năn.

Tài liệu làm việc hiện tại của Thượng Hội Đồng bao hàm cũng như bỏ qua trong những mục (§ 122-123; §§ 124-125; §§ 130-132 (55-56); §137) mà nó chỉ ra rằng các mục này không thể chấp nhận được theo quan điểm của Công Giáo truyền thống, đối với cách tiếp cận của họ về vấn đề ly dị và cố gắng tái hôn, đồng tính luyến ái, và ngừa thai. Chúng tôi đã buồn bã sâu sắc chứng kiến sự khủng hoảng đang ngày càng trầm trọng này, bắt đầu bằng phiên họp bất thường vào tháng 10 năm 2014, đã làm cho chúng tôi thấy khó có thể lạc quan về kết quả của Thượng Hội Đồng.

Những thay đổi bất thường trong các quy định chi phối tiến trình thực hiện của Thượng Hội Đồng hiện tại đảm bảo rằng tài liệu làm việc sẽ được thông qua phần lớn. Quá trình sửa đổi này dường như loại bỏ tính cởi mở, minh bạch và tính tập thể, và ban dự thảo văn kiện cuối cùng của Thượng Hội Đồng dường như bác bỏ bất cứ nội dung nào mà các Nghị Phụ đưa vào. Chúng tôi lấy làm tiếc nhận thấy rằng những lời kêu gọi thiết thực rộng rãi và thỉnh nguyện thư chưa được ghi nhận, và Ban tổ chức Thượng Hội Đồng đã không sửa đổi một cách xác đáng. Một số Hồng Y cấp cao đã đem những quan ngại của mình trình lên Đức Giáo Hoàng, nhưng những quan ngại của các ngài bị bác bỏ ngay tức khắc mà không được xem xét một cách cẩn trọng. – với một cáo buộc bất công là chống lại những người lo lắng rằng những lời nói chính đáng của họ sẽ không được lắng nghe.

Với tất cả những chứng cứ nói trên, chung tôi lo sợ rằng Thượng Hội Đồng sẽ cố gắng giới thiệu những thay đổi trong cách thức giảng dạy và thực hành mục vụ trái với Tin Mừng của Chúa Kitô và những giáo huấn của Hội Thánh về mầu nhiệm thiêng liêng của hôn nhân Công giáo và bản chất của tình dục con người. Điều này sẽ tạo nên một mối nguy hiểm  rõ ràng và hiện hữu cho các linh hồn.

Giáo luật số 212, chương 3 dạy rằng các tín hữu Công giáo “có quyền, và đôi khi kể cả có bổn phận, bày tỏ cho các Chủ chăn có chức thánh biết ý kiến của mình liên quan tới lợi ích của Giáo Hội. Họ cũng có quyền biểu lộ ý kiến của mình cho các tín hữu khác, miễn là bảo vệ sự vẹn toàn của đức tin và luân lý…”

Vì vậy, chúng tôi chân thành kêu gọi mỗi một Giám Mục ở Thượng Hội Đồng, hãy thực hiện mọi nổ lực để chống lại những cuộc tấn công nhắm vào giáo huấn của Chúa Kitô, nếu những hướng đi này vẫn không thay đổi và những tiếng nói trung tín vẫn không được lắng nghe, thì các ngài hãy làm nhiệm vụ thiêng liêng của mình và công khai rút lui khỏi Thượng Hội Đồng trước khi nó kết thúc để ngăn chặn sự nhầm lẫn và bê bối lớn hơn. 

Đối với những Giám Mục vẫn còn tham gia, chấp nhận tiến trình và kết quả của Thượng Hội Đồng này, các ngài chắc chắn phải chịu trách nhiệm về bất cứ sự nhầm lẫn và tội lỗi của các tín hữu Công giáo từ những hậu quả tai hại của Thượng hội Đồng này.

GK chuyển dịch từ: Change.org