Thư Gởi Bạn Hiền II: Những Sấm Ngôn Về Vương Quốc Thứ Tư Và Ngày Tận Thế

Bạn thân mến,

Có lẽ gần đây bạn đã nghe nói rất nhiều về ngày tận thế; mà có thể là bạn đã nghe có lắm kẻ đã dám xác định ngay cả ngày và giờ cho ngày tận thế nữa. Kết quả như thế nào bạn có biết không? Kết quả là đúng như lời Chúa Giêsu: “Nhiu tiên tri gi s ni lên la di nhiu người.”  Thật vậy, các sách viết về ngày tận thế bán chạy như tôm tươi. Các thầy giảng về ngày tận thế cũng vậy, tiền vào như nước. Các tay bịp bợm dùng ngày tận thế để hù nạt thiên hạ đếm tiền mỏi tay; vừa đếm vừa cười, ha, ha, ha…, đúng là ngày tận thế đến với cái đám dễ tin này rồi, có bao nhiêu tiền cứ đưa đây, ha, ha, ha!

Nhưng mà có ngày tận thế không? Thưa nếu ngày tận thế được hiểu là ‘đùng một cái, thế gian này biến mất’ thì sẽ không có ngày đó đâu. Thế nhưng Chúa Giêsu phán trong Phúc Âm Thánh Matthew chương 24 câu 14 như thế này: “Và tin mng nước tri s được rao ging khp nơi như mt chng tích cho mi quc gia, ri thì ngày tn cùng s đến.  Như vậy là có cái ngày mà Chúa Giêsu gọi là ngày tận cùng, phải không bạn? Khoảng 538 năm trước công nguyên, Tiên Tri Daniel được Chúa soi sáng, và cũng được cho thấy những gì xảy ra vào ngày tận cùng. Ông ghi trong Sách Daniel chương 8 câu 17 như sau: (17) Khi đng y đến gn ch tôi đang đng, tôi s hãi đến phi té sp mt xung đt. Nhưng ngài nói vi tôi: Hi con người, hãy hiu là th kiến mà ngươi thy là đ nói v ngày tn cùng. Rồi ông ghi tiếp trong chương 8 câu 19: (19) “Ta s t cho ngươi thy, đng y nói vi tôi, chuyn gì phi xy đến sau này vào giai đon ca cơn thnh n; vì vào thi đim đã được n đnh, s có ngày tn cùng.

Bạn thấy chưa, có ngày tận cùng. Bạn có tin như vậy không? Tôi thì tôi tin, và chính vì tôi tin, nên tôi mới viết bài này để chia sẻ với bạn những nhận xét của tôi về ngày tận cùng. Nhưng xin bạn hiểu cho là khi chia xẻ với bạn những điều này; tôi không có ý hù nạt gì bạn đâu, vì tất cả những gì tôi viết ở đây đều dựa theo Kinh Thánh. Tôi cũng không có bịp bợm bạn để kiếm chác chi hết; vì bài này là bài biếu không. Dù sao khi chia xẻ với bạn những hiểu biết tôi được ban cho, tôi cũng có hai ước nguyện: Một là xin bạn hãy ghi nhớ những gì tôi viết ở đây, để bất cứ lúc nào, ngày nào, tháng nào, ngày tận cùng đến; bạn sẽ sẵn sàng đón nhận; đón nhận ngày đó trong an bình và hoan lạc. Hai là để khi ngày tận cùng đến, lúc ấy, dù có nguy khốn tới đâu; bạn cũng vẫn luôn vững tin vào quyền năng và tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Như vậy có được không bạn? Không thì xin bạn ngừng ở đây, xé bài này bỏ vào thùng rác. Còn nếu bạn cho ước nguyện của tôi được thành toại thì xin bạn đọc tiếp.

————————————————

Ðể bắt đầu chia sẻ với bạn những nhận xét của tôi về ngày tận cùng, tôi xin được tóm lược giấc mơ của vua Nebuchadnezza trong chương 2 Sách Daniel như sau: Ðêm kia vua Nebuchadnezza nằm mơ, giấc mơ đã làm vua kinh hoàng đến mất ăn, mất ngủ. Vua liền triệu tập các nhà tướng số, các ảo thuật gia, các chiêm tinh gia trong xứ Babylon lại, bắt các ông phải nói cho vua biết là trong giấc mơ vua đã thấy cái gì, và sau đó phải giải thích giấc mơ ấy cho vua. Vua lý luận rằng nếu những người này có khả năng giải được các điềm mộng, thì họ cũng phải biết được các điềm mộng, và nếu họ có biết được các điềm mộng thì lời giải thích của họ mới đáng tin. Vua Nebuchadnezza có lý phải không bạn? Tiếc rằng không một ai trong xứ Babylon có khả năng làm điều đó, và vua đã nổi giận! Vua truyền đem chém hết các nhà tướng số, các ảo thuật gia, các chiêm tinh gia kể cả Daniel và các bạn ông. Trước tình cảnh khốn quẫn như vậy, Daniel đã không thất vọng; ông xin vua thêm thời gian rồi ông sẽ cho vua biết vua mơ cái gì và sẽ giải thích giấc mơ đó cho vua và vua đã đồng ý. Sau đó Daniel và các bạn ông đã cầu nguyện, cầu nguyện một cách thành khẩn cùng Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã tỏ cho Daniel biết giấc mơ và ý nghĩa của giấc mơ của vua Nabuchadnezza như sau:

 

 

Daniel chương 2: câu 31 đến 45: (31) Tâu b h, trong gic mơ ngài thy mt pho tượng sáng lòa và to ln. Ðng trước mt ngài, din mo ca pho tượng coi tht là đáng s. (32) Ðu ca nó là vàng ròng, ngc và tay là bc, bng và hai đùi là đng, (33) còn hai chân thì bng gang. Hai bàn chân thì có phnbng gang li có phn là sành. (34) Khi ngài nhìn pho tượng, thì t nhiên có có mt hòn đá được moi ra t mt ngn núi, nhưng li không có bàn tay nào đng vào hòn đá đó, ri hòn đá đó đp vào hai bànchân bng gang và bng sành ca pho tượng làm cho nó v ra tan tành. (35) Lp tc, gang, sành, đng, bc và vàng ròng sm xung, tan nhin ra như bi tru trên sân đãi thóc mùa hè, ri mt cơn gió cun hết nhng bi này đi không đ li mt vết tích gì. Thế nhưng hòn đá đp v pho tượng thì li biến thành mt ngn núi to ln lp đy toàn cõi trái đt.  (36) Ðy là gic mơ; còn ý nghĩa ca gic mơ, chúng thn cũng xin tu trình lên trước long nhan. (37) Tâu hoàng thượng, ngài là vua các vua, Chúa Thiên Ðình đã ban cho ngài quyn hành cao trng và sc mnh, uy quyn cũng như vinh quang, nhân qun, dã thú, k c chim tri, nơi nào có chúng n náu, là Người trao hết vào tay ngài, cho ngài được quyn cai tr chúng; ngài chính là cái đu bng vàng. (39) Mt vương quc khác, không được như vương quc ca ngài, s giành mt đa v ca ngài. Ðến vương qước th ba, vương quc bng đng, s cai tr toàn cõi trái đt. (40) Ri s có vương quc th tư, mnh như gang, nó s đp tan và đè bp nhng vương quc kia chng khác nào như gang đp tan và nghin nát mi th khác. (41) Hai bàn chân và nhng ngón chânmà ngài thy, có phn thì bng sành mà người th gm dùng, li có phn thì bng gang, có nghĩa là vương quc này là vương quc chia r, thế nhưng nó vn có nhng phn cng mnh như gang, đúng như ngài đã thy gang trn vi sành, (42) và nhng ngón chân va bng gang va bng sành, là vì vương quc này có phn mnh, có phn yếu. (43) S pha trn gia gang và sành còn có nghĩa là vương quc này liên hp vi nhau nh vào nhng cuc hôn nhân d chng, nhưng s liên hp này không bn cht chng khác nào như gang không hòa được vi sành vy. (44) Trong khi các vua đó còn ti thế, Thiên Chúa trên tri s thiết lp mt vương quc, vương quc này s không bao gi b phá hy, cũng không ai có th cưỡng chiếm nó được. Mt cách đúng hơn, thì vương quc này là vương quc vĩnh cu. Vương quc này s đp tan tt c nhng vương quc kia thành tng mnh ri đưa chúng đến ch tn cùng. (45) Ðó là ý nghĩa v hòn đá được moi ra t mt ngn núi nhưng không có bàn tay nào đng vào nó, hòn đá mà nó đã đp tan tành pho tượng bng gang st, sành, đng, bc và vàng.

Thưa bạn, đó là giấc mơ và ý nghĩa giấc mơ của Vua Nebuchadnezza. Hai điểm chính trong lời giải thích ý nghĩa giấc mơ là: Vương quốc thứ tư sẽ đập tan những vương quốc khác. Và Thiên Chúa sẽ thiết lập một vương quốc; vương quốc này sẽ đưa tất cả các vương quốc kia đến chỗ tận cùng, và sẽ trường tồn.Vậy, trước hết, chúng ta hãy cùng nhau tìn hiểu xem vương quốc nào là vương quốc thứ tư; sau đó chúng ta sẽ học hỏi về vương quốc mà Thiên Chúa thiết lập. Nhưng để hiểu được lời của các tiên tri, điều quan trọng là chúng ta phải cầu nguyện. Vì như Chúa đã dùng Daniel để làm gương, không một ai có thể hiểu được những bí nhiệm của Thiên Chúa ngoại trừ những ai thành khẩn kêu cầu cùng Người.

Xin bạn hãy cầu nguyện :

Lạy Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, là nguồn sự sáng và tình yêu, là sự thánh thiện và sự tuyệt hảo vô cùng Thiên Chúa; xin hãy soi sáng cho con, xin cho con được ơn thông hiểu lời Chúa phán dạy qua các tiên tri, để con có thể hiểu biết đường lối Chúa, mà vâng theo thánh ý Chúa cho trọn. Amen

Ngoài cầu nguyện, chúng ta cần phải ghi nhớ là Kinh Thánh không phải là một cuốn sử ký. Vì sách sử ghi lại những chuyện đã qua. Còn Kinh Thánh…, Kinh Thánh là lời hằng sống! Có nghĩa Kinh Thánh là của nuôi linh hồn chúng ta vì Chúa Giêsu đã phán: “Người ta sng không riêng bng bánh, nhưng còn bi li t ming Thiên Chúa phán ra.. Kinh Thánh là lời hằng sống còn có nghĩa là những gì viết trong Kinh Thánh không qua đi mà thích hợp và áp dụng cho mọi thời, mọi lúc, vì chính Chúa Giêsu phán trong Phúc Âm Thánh Matthew chương 24 câu 35:  “Tri đt này s qua đi, nhưng li ca ta s không qua đi. Như vậy là ngày nào trời đất này còn đây thì lời của Chúa còn ứng nghiệm. Cho nên lời các tiên tri nếu đã ứng nghiệm cho một hay nhiều trường hợp trong quá khứ, thì vẫn có thể ứng nghiệm cho hiện tại, và ngay cả tương lai. Thêm vào đó, để tiện việc kiểm chứng, cũng như để bạn có thể so sánh ý nghĩa những gì tôi viết ở đây với những đoạn Kinh Thánh bằng Anh Ngữ mà tôi trích dẫn, xin bạn lưu ý các điều sau:

  • Sách Esdras quyển số 2 là tôi trích từ Cuốn The Source, The Bible for Today’s Young Catholic; có Imprimatur của Ðức Giám Mục John Francis Whealon, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hartford Connecticut. Ấn Bản March 18, 1979.
  • Phần Tiếng Việt, những chữ viết bằng chữ nghiêng là do tôi dịch. Tôi sẵn sàng đón nhận mọi đóng góp hay sửa sai từ bất cứ độc giả nào nhất là từ hàng giáo phẩm. Bạn nào muốn góp ý hay sửa sai xin vào trang blog: http://tongdobacai.blogspot.com/

Nhn Din Vương Quc Th Tư

Tiên Tri Daniel chỉ nói là sẽ có vương quốc thứ tư chứ không nói vương quốc thứ tư là vương quốc nào. Nhưng trong sách Esdras 2, Tiên Tri Ezra cũng có giấc mơ về vương quốc thứ tư như sau: Esdras 2 chương 11 các câu sau: (1) Vào đêm th hai, tôi có mt gic mơ, tôi thy mt con quái ưng bay ra t lòng đi dương. Nó có 3 đu và 12 cánh. (2) Khi tôi nhìn, thì con quái ưng xòe cánh ra bao ph toàn cõi trái đt. Giông gió thi vào nó t muôn hướng, và mây mù kéo đến che ph nó. (3) T các cánh ca nó tôi thy nhng cánh chng đi bt đu mc, nhưng nhng cánh này nh và không đáng k. (11) Tôi đếm nhng cánh chng đi này, có 8 cánh. (22) Ri tôi nhn ra là mười hai cánh ln và hai trong nhng cánh nh đã biến mt.

(23) Trên thân con phượng hoàng không còn gì ngoi tr ba cái đu và sáu cánh nh.

Sau đó thiên thần giải thích giấc mơ cho Ezra trong chương 12 như sau: (11) “con quái ưng 3 đu 12 cánh ngươi thy t trong bin c mà ra tượng trưng cho vương quc th tư trong th kiến mà người anh em Daniel ca ngươi đã thy, (13) Thi gian s đến đ cho mt vương quc đáng s hơn mi vương quc khác được thiết lp trên đa cu. (14) Mười hai vua, ln lượt, tr vì vương quc đó. (15) Vua th nhì trên ngôi lâu hơn tt c các vua khác. (16) Ðó là ý nghĩa ca mười hai cái cánh mà ngươi thy.

Bạn thân mến, bạn có biết trên thế giới này có vương qưốc nào, liên minh nào mà lại có 12 vua lần lượt trị vì vương quốc đó đúng như câu 14 ở trên không ? Thưa chỉ có một vương quốc ứng nghiệm với lời tiên tri này đó là vương quốc Nga Sô, tức Liên Bang Sô Viết ( Union of Soviet Socialist Republics viết tắt là USSR ). Mười hai vua lần lượt cai trị USSR là: 1- Lenin, 2- Stalin, 3- Khruschev, 4- Brezhnez, 5- Andropov, 6- Chernenko, 7- Khromygo, 8- Gorbachev, 9- Yelsin, 10- Puton, 11- Kasyanov, và 12- là Medvedev, tổng thống đương nhiệm. Như vậy là những lời tiên tri này đã ứng nghiệm rồi phải không bạn? Ðúng! Nhưng xác định ngay như vậy thì hơi hấp tấp, nên chúng ta hãy cùng nhau suy niệm thêm về câu số 15 ở trên: (15) “Vua th nhì trên ngôi lâu hơn tt c các vua khác.” Vua thứ nhì là Joseph Stalin, ông này cầm quyền từ 1922 đến khi chết là năm 1953, khoảng ba mươi mốt năm. Tôi không biết là tổng thống đương nhiệm Medvedev của Nga sẽ ở trên ngôi được bao lâu, chứ cho đến nay thì triều đại của Stalin vẫn lâu hơn tất cả triều đại của các vua khác, và như thế là hai câu 14 và 15 ở trên thật sự đã ứng nghiệm vào Nga Sô. Vâng, đúng như vậy, nhưng tuy những lời tiên tri này đã ứng nghiệm vào Nga Sô, sự ứng nghiệm chưa được hoàn toàn vì chúng ta đâu có biết là sau Medvedev có còn ai nữa không.

Chúng ta cũng đâu có biết là ông này sẽ trị vì bao lâu? Nhưng tạ ơn Chúa cho sự ứng nghiệm chưa hoàn toàn này; vì nếu những lời tiên tri này đã hoàn toàn ứng nghiệm thì ngày tận cùng đã tới rồi, và như thế, tôi đâu có còn ngồi đây mà viết những hàng chữ này cho bạn được nữa. Thành ra, sự ứng nghiệm chưa hoàn toàn của các lời tiên tri trên là một đặc ân, vì nhờ đó chúng ta thấy được là ngày tận cùng đã cận kề sát bên. Xin bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng!

Thưa bạn, tôi vừa chia sẻ với bạn sự ứng nghiệm của hai câu 14 và 15 chương 12 Sách Esdras 2 ; bây giờ xin bạn hãy suy nghĩ thêm về câu 11 Sách Esdras 2 chương 11 ở trên: “Tôi đếm nhng cánh chng đi này, có 8 cánh.

Chắc bạn nhớ là trong thời đệ nhị thế chiến, Nga Sô đã bành trướng và chiếm đóng 8 nước Ðông Âu chứ? Tám nước đó là: 1- An ba ni, Albania; 2- Bảo Ga Lợi, Bulgaria; 3- Tiệp Khắc, Czechoslavia; 4- Ðông Ðức, East Germany; 5- Hung Ga Lợi, Hungary; 6- Ba Lan, Poland; 7- Lỗ Ma ni, Rumania; và 8- NamTư, Yugoslavia. Tám nước này là tám cánh chống đối vì những nước này đã luôn tìm cách thoát ra khỏi ách thống trị của Nga Sô. Vậy là, một lần nữa, lời các tiên tri đã ứng nghiệm, và bây giờ thì bạn tin Nga Sô là vương quốc thứ tư rồi phải không? Tôi biết là bạn tin, nhưng tôi không muốn bạn có chút nghi ngờ nào, nên xin bạn đọc Esdras 2 chương 11 câu 22 và 23: (22)  Ri tôi nhn ra là 12 cái cánh ln và hai cánh nh biến mt. (23)Trên thân con quái ưng không còn gì ngoi tr ba cái đu còn đang ng và sáu cái cánh nh. Hai câu này cũng đã ứng nghiệm, nhưng bạn có biết sự ứng nghiệm ra sao không? Ðể tôi tính cho bạn coi trước cái đã; sau đó tôi sẽ giải thích. 12 cánh lớn và 2 cánh nhỏ biến mất là 14 cánh; cộng với 3 cái đầu đang ngủ và 6 cánh nhỏ nữa là 20 cánh và 3 cái đầu còn ngủ, đúng không? Tôi cũng không ngờ là tôi lại giỏi toán đến như vậy, nhưng điều này không quan trọng. Ðiều quan trọng là ở chỗ Liên Bang Sô Viết có 12 quốc gia: 1- Russia, 2- Byelorussia, 3- Ukraine, 4- Moldavia, 5- Georgia, 6- Armenia, 7- Azerbaijan, 8- Turkmenia, 9- Uzbekistan, 10- Tadzhikistan, 11- Kirghizia, và 12- là Kazakhstan; cộng với 8 nước bị Nga chiếm đóng trong câu 11 ở trên nữa là đúng 20 cánh và 3 cái đầu. Bạn thấy chưa, có gì sai không? Còn con quái ưng bị mất 12 cánh nhỏ và 2 cánh lớn là vì cho đến khoảng những năm đầu thập niên 1990, đã có tất cả 14 quốc gia tách rời ra khỏi Liên Bang Sô Viết và thoát ra khỏi ách thống trị của Nga Sô đó là 8 nước Cộng Sản Đông Âu, 3 nước vùng Baltic là 11, cộng hòa Russia là 12, Ukraine là 13, Byelorussia là 14. Cho đến tháng 10, năm 1991, trên thân con phượng hoàng không còn gì ngoại trừ ba cái đầu và 6 cánh nhỏ, đúng y như câu 23. Thật là không sai chút nào, vương quốc thứ tư chính là Cộng Sản Nga Sô.

Thưa bạn, còn nhiều sấm ngôn nói về vương quốc thứ tư nữa nhưng, thiết tưởng, những gì tôi nêu ra ở trên đã đủ để bạn tin vương quốc thứ tư chính là USSR . Trong phạm vi bé nhỏ của bài này, tôi không thể trưng dẫn tất cả những lời tiên tri nói về vương quốc này được. Xin bạn đọc Thánh Kinh.

Bạn còn nhớ câu 40 Sách Daniel chương 2 không? Ðể tôi lập lại ở đây nhé: (40) Ri s có vương quc th tư, mnh như gang, nó s đp tan và đè bp nhng vương quc kia chng khác nào như gang đp tan và nghin nát mi th khác. 

Theo các lời tiên tri và dựa vào sự ứng nghiệm của các sấm ngôn trên thì USSR chính là vương quốc thứ tư, nên tôi xin được viết lại câu 40 như thế này:

(40) Rồi sẽ có Liên Bang Sô Viết, tức USSR, mạnh như gang, nó sẽ đập tan và đè bẹp những vương quốc kia chẳng khác nào như gang đập tan và nghiền nát mọi thứ khác.

 

Bạn nghĩ sao về câu này? Chắc là bạn phải cười đến bể bụng phải không? Bạn có biết không, tôi cũng đã cười; không phải là cười đến bể bụng, mà cười đến xém chết đó bạn! Nhưng tại sao bạn cười thì tôi không biết, chứ tôi, tôi cười vì USSR nó đã tan rã mất rồi, chết rồi,  còn đập tan ai được nữa cơ chứ! Nhưng bạn thân của tôi ơi, chuyện đâu có đơn giản như vậy! Nếu mà nó đơn giản như vậy thì tôi bỏ công ra viết mấy chục trang này cho bạn làm gì?

Bạn có đọc lá thư tôi viết với tựa đề Học Hỏi Kinh Thánh chưa? Nếu chưa xin mời bạn đọc thư này ở trang blog:http://tongdobacai.blogspot.com/  . Trong thư này, tôi có viết là Kinh Thánh khó hiểu lắm. Muốn hiểu chúng ta phải cầu nguyện nhiều, và có khi còn phải hỏi ngay chính Chúa Giê Su nữa đó.

Trở lại những sấm ngôn về vương quốc thứ tư. Ngoài giấc mơ tượng đá kể trên, trong Sách Daniel chương 7, Daniel lại có một giấc mơ khác, đại khái ông ghi lại giấc mơ đó như thế này: Ðêm kia, trong một thị kiến, bất thình lình tôi thấy từ muôn phương, phong ba dấy lên khuấy động biển cả bao la. Rồi tôi thấy bốn con vật to lớn vĩ đại đi ra từ lòng biển, không con nào giống con nào. Con đầu giống như sư tử nhưng lại có cánh chim ưng, con thứ hai giống như con gấu, con thứ ba giống như con beo. Nhưng con thứ tư thì lại khác hẳn với những con trước. Nó có sức mạnh phi thường, và rất đáng kinh sợ. Với những nanh sắt to lớn, nó xé nát và nuốt trọn nạn nhân; những gì còn lại thì nó dẫm cho nát tan nhừ tử. Nó có 10 sừng.

Và thiên thần giải thích giấc mơ như thế này: Daniel 7: 17, 23, 24: (17) Bn con vt to ln này tượng trưng cho bn vương quc s xut hin trên trn gian. (23) Ri người tr li cho tôi: Con vt th tư là vương quc th tư trên trn thế, nó khác hn vi nhng vương quc khác; nó s đánh bi, chiếm trn và nghin nát trái đt. (24) 10 cái sng tc là s có mười vua t vương quc đó mà ra; sau các vua này là mt vua na, khác hn vi nhng vua trước, vua này s h mt 3 vua.

Trong Sách Khải Huyền chương 13 Thánh Gioan cũng được thấy con quái vật có 10 sừng, và thánh nhân ghi lại thị kiến đó như sau: (1) Ri tôi thy mt quái thú đi ra t bin c. Nó có 10 sng và by đu. Trên mi mt sng là mt vương min, và trên mi đu là mt danh xưng xúc phm đến Thiên Chúa. (2) Quái thú này trông ging như con báo nhưng li có chân gu, và mõm thì li là mõm sư t. Con rng ban cho quái thú mi quyn lc, ngay c ngai báu và mi quyn hành ca nó.

Thưa bạn, sau khi đọc thị kiến 4 con vật mà Daniel thấy và thị kiến con quái thú mà Thánh Gioan thấy, bạn có nhận xét gì không? Riêng tôi, tôi thấy như thế này:

  • Daniel thấy bốn con vật. Con đầu giống như sư tử. Con thứ hai giống như con gấu. Con thứ ba giống như con báo. Con thứ tư thì khác hẳn những con kia và có 10 sừng.
  • Thánh Gioan chỉ thấy có một con vật thôi nhưng con quái thú này lại trông giống như con báo,chân thì chân gấu, mõm sư tử, cũng có 10 sừng, nhưng lại có tới 7 đầu.
  • Thiên thần giải thích cho Daniel biết bốn con vật là bốn vương quốc trên trần. Con thứ tư, con có 10 sừng, chính là vương quốc thứ tư.

Từ những nhận xét này, tôi thấy con thú thứ tư trong thị kiến mà Daniel thấy và con vật mà Thánh Gioan thấy là cùng một con. Tức là Tiên Tri Daniel và thánh Gioan đều thấy con thú tượng trưng cho vương quốc thứ tư, Vương Quốc Nga Sô. Sự khác biệt là Daniel thấy con vật tượng trưng cho vương quốc thứ tư trước khi nó chiếm trọn những con kia, trước khi nó đập tan và nghiền nát những con kia cho nên 4 con vật còn là bốn con riêng rẽ. Thánh Gioan thấy con vật tượng trưng cho vương quốc thứ tư sau khi nó đã chiếm trọn, đã gồm thâu bốn con kia thành một; vì lẽ đó mà Thánh Gioan chỉ thấy có môt con; nhưng con này lại là sự tập hợp của cả bốn con kia. Ðúng như câu 23 Sách Daniel chương 7: (23) Ri người tr li cho tôi: Con vt th tư là vương quc th tư trên trn thế, nó khác hn vi nhng vương quc khác; nó s đánh bi, chiếm trn và nghin nát trái đt.

Tới đây, chắc bạn còn nhớ là tôi vừa chia xẻ với bạn bốn giấc mơ; cả bốn đều nói về vương quốc thứ tư. Ðây là một điểm chung rất quan trọng, nhưng ngoài điểm chung này, bạn có nhận ra là có một điểm sai biệt rất lớn lao giữa con vật 7 đầu 10 sừng và con quái ưng 3 đầu 12 cánh không? Sai biệt ở chỗ lả cả hai đều tượng trưng cho vương quốc thứ tư, nhưng theo lời giải thích của thiên thần, thì cùng một vương quốc mà có lúc thì có 12 vua, có lúc lại chỉ có 10 vua thôi. Tại sao vậy bạn có biết không? Thưa bạn, tôi cũng đã có thắc mắc đó, và tôi đã phải đọc đi đọc lại những lời tiên tri này có đến 5, 6 lần tôi mới nhận ra là con quái ưng 3 đầu 12 cánh tượng trưng cho Liên Bang Sô Viết, USSR; còn quái thú 7 đầu 10 sừng tượng thì lại trưng cho Liên Minh Sô Viết, tức là The Warsaw Pact, thành ra hai con này không có khác gì nhau hết. Bảy nước trong Liên Minh Sô Viết là: 1- Nga Sô, 2- Ðông Ðức, 3-  Ba Lan, 4- Tiệp Khắc, 5- Hung Gia Lợi, 6- Bảo Gia Lợi, và 7- Lỗ Ma Ni. Bảy quốc gia này là 7 cái đầu, còn 10 sừng tức 10 vua vì, cho đến năm 1990, trong Nga Sô còn có 3 nước bị xát nhập vào Nga nữa đó là Latvia, Estonia, và Lithuania nên tuy chỉ có 7 nước mà lại có tới 10 vua. Bạn có thấy là lời các tiên tri đã ứng nghiệm một cách lạ lùng chưa? Lạ lùng hơn nữa, là từ ban đầu, khi The Warsaw Pact được ký kết vào năm 1955, thì tất cả có 8 quốc gia hội viên, đến năm 1968 An Ba Ni rút lui nên chỉ còn có bảy. Tại sao An Ba Ni lại rút lui? Thưa tại vì Thiên Chúa đã ấn định là con quái thú này chỉ có bảy đầu thôi, và như thế là lời các tiên tri đã ứng nghiệm lại thêm ứng nghiệm, phải không bạn?

Vâng, ứng nghiệm thì có ứng nghiệm, nhưng kẹt một cái là cả con quái ưng 3 đầu 12 cánh, tức USSR, và con vật 7 đầu 10 sừng, tức The Warsaw Pact, đều đã chết, đã giải thể; vậy thì ứng nghiệm mà làm chi? Có ích gì?

Ðúng như vậy, tôi cũng đã nghĩ như vậy đó. Tôi đã cười vì con quái ưng 3 đầu 12 cánh đã chết ngắc mà lại có thể đập tan các vương quốc khác. Bây giờ thì tôi vui vì con quái thú 7 đầu 10 sừng  này cũng đã chết queo, và như vậy là tôi không còn phải nghĩ ngợi gì đến ngày tận cùng nữa. Tôi cũng chẳng phải lo chuyện con quái thú chiếm trọn trái đất nữa! Nhưng bạn có biết không, niềm vui này cũa tôi qua đi mau chóng, nỗi lo âu của tôi bất ngờ trở lại, và tôi đã phải bàng hoàng kinh sợ, tôi cảm thấy như toàn thân bị rúng động, da gà tôi nổi lên và tôi đã cảm thấy như có một luồng hơi lạnh chạy dọc suốt sương sống khi tôi đọc đến câu số 8 trong Sách Khải Huyền chương 17: (3) và Người đem hn tôi đến sa mc. đây tôi thy mt người đàn bà ngi trên mt quái thú màu đ có nhng danh xưng phm đến Thiên Chúa viết đy trên nó; quái thú có 7 đu và 10 sng.(6) Và tôi thy người đàn bà ung say máu ca các thánh và ca nhng người chu t đo vì danh Chúa Giêsu.  Khi thy người đàn bà, tôi hoàn toàn sng st. (7) Sao ngươi li phi sng st? thiên thn hi tôi. “Ta s cho ngươi biết ý nghĩa bí mt v người đàn bà và con quái thú mà nó cưỡi, con quái thú có 7 đu và 10 sng. (8) Quái thú đó đã sng mt thi, nhưng đã chết; nó sp đi lên t đa ngc và s đi đến ch dit vong. Dân cư trên đa cu, nhng ai mà tên h không được viết trong sách hng sng t trước thu to thiên lp đa, s phi sng st khi nhìn con quái vt. Nó đã sng mt thi; bây gi nó không còn sng na, nhưng nó s tái xut hin.

Bạn nghĩ sao? Quái thú 7 đầu 10 sừng đã sống một thời; bây giờ không còn sống nữa, nhưng nó sẽ tái xuất hiện trong câu 8 ở trên nghĩa là gì? Thiên Chúa đã chẳng cho chúng ta biết cách rõ ràng là Liên Minh Sô Viết chỉ xuất hiện một thời gian, tan rã, rồi sau đó sẽ tái lập hay sao? Xin bạn hãy tự định giá những lời giải thích này mà chuẩn bị tâm hồn.

Vương Quốc Thứ Thư Sẽ Làm Gì?

Ðến đây, chúng ta đã làm xong việc khó khăn nhất; đó là chúng ta đã nhận diện được vương quốc thứ tư, tức Liên Bang Sô Viết hay Liên Minh Sô Viết. Nhưng biết được Vương Quốc Nga Sô để làm gì? Vương quốc này đã có từ bao năm nay, Cộng Sản Nga Sô đã xuất hiện từ gần một trăm năm về trước, ai mà không biết? Cần gì phải lấy Kinh Thánh ra mà chứng minh sự hiện hữu cùa vương quốc này! Thưa đúng như vậy! Nếu mục đích của những sấm ngôn trên chỉ là để cho chúng ta biết vương quốc thứ tư là Nga Sô, thì nhất định là chúng ta không cần những sấm ngôn này. Nhưng Thiên Chúa là đấng nhân lành và cao cả; Người đã phán qua Tiên Tri Amos trong chương 3, câu 7: “Chc chn là Thiên Chúa không bao gi làm điu gì mà không mc khi cho tôi t người là nhng tiên tri, và Người đã cho chúng ta biết vương quốc thứ tư sẽ làm gì qua những sấm ngôn sau:.

A- Vi Thế Gii

Daniel 2:40 “Ri s có vương quc th tư, mnh như st, nó s đp v mi s, và như st đp v mi s, vương quc này s đánh tan tt c nhng vương quc trước.

Daniel 7:23 “Mãnh thú th tư chính là vương quc th tư, là vương quc khác hn vi nhng vương quc khác trên trn thế. Nó s đp tan và s chà đp toàn cõi trái đt.

Esdras 2 chương 11: các câu 38, 39, 40, 41. (38) Hi quái ưng, hãy nghe nhng điu ta nói vi ngươi là li cnh thc ca Thiên Chúa ti cao: (39) Ngươi là k duy nht còn li trong s bn con vt mà Ta đã ch đnh đ cai tr thế gii ca Ta, và đ đem các thế h trên cõi đi này ti ch tn cùng, (40) Ngươi là con vt th tư và ngươi đã khng chế tt c các con vt có trước ngươi. Trong sut thi gian ti thế, ngươi đã cai tr thế gii bng khng b, bo lc, la di, (41) và hoàn toàn coi thường s thc.

Bạn có thấy là Tiên Tri Daniel đã hiển nhiên nói rằng vương quốc thứ tư sẽ bá chủ hoàn cầu không? Tiên tri Ezra trong Sách Esdras 2 thì không nói rõ như vậy, nhưng khi nói con quái ưng là con vật duy nhất còn lại, và con quái ưng là con vật thứ tư đã khống chế tất cả những con vật trước, đều có nghĩa là vương quốc thứ tư sẽ bá chủ hoàn cầu.

Sấm ngôn của Thánh Gioan, Sách Khải Huyền, không nói gì đến điều này, nhưng thật lạ lùng khi Thiên Chúa cho Tiên Tri Daniel thấy bốn con vật tượng trưng cho bốn vương quốc, con đầu giống như sư tử, con thứ hai giống như con gấu, con thứ ba giống như con beo, và con thứ tư thì thật mạnh mẽ dáng vóc kinh sợ có nanh sắt vuốt đồng. Còn Thánh Gioan, Sách Khải Huyền 13:2, thì lại được Thiên Chúa cho thấy một con quái vật trông giống như con báo, nhưng lại có chân giống như chân gấu, còn miệng thì lại giống như miệng của con sư tử. Vậy con quái vật mà Thánh Gioan thấy là sự tập hợp của bốn con mà Tiên Tri Daniel mô tả, hay vương quốc thứ tư sẽ gồm thâu các vương quốc kia thành môt đều có cùng một nghĩa.

Chưa hết, trong ngụ ngôn cỏ dại theo Phúc Âm Thánh Matthew chương 13 câu 39 Chúa Giêsu đã cho biết mùa gặt là ngày tận thế: (39) và k thù gieo c di là ma qu, còn mùa gt là ngày tn cùng, các thiên thn là th gt. Rồi trong Sách Khải Huyền chương 14, câu 15, 17, 18, qua Thánh Gioan, Thiên Chúa lại bổ túc thêm về mùa gặt này để chúng ta dễ hiểu như sau: (15) Mt thiên thn khác t đn th đi ra và ln tiêng nói vi đng ngi trên đám mây: Hãy dùng lim ca ngài mà gt hái mùa màng vì thi gian đã ti, vì đa cu đã chín mùi. (17) Ri tôi thy mt thiên thn khác cũng có mt cái lim sc t đn th trong thiên đàng đi ra. (18) Ri mt thiên thn na là đng cai qun la (la là chiến tranh, là tàn phá) đi ra t cung thánh; ngài ln tiếng nói vi thiên thn có cái lim sc rng, Hãy dùng lim mà ct các chùm nho trong vườn đa cu vì nho đã chín!

Bạn thấy chưa? Thiên Chúa đã báo trước một mùa gặt. Trong mùa gặt này, Người sẽ dùng một cái liềm, một cái liềm thật sắc để làm hai việc đó là: 1- Gặt hái mùa màng vì địa cầu đã chín mùi, và 2- cắt các chùm nho trong vườn địa cầu vì nho đã chín. Cái liềm mà Thiên Chúa dùng để gặt hái, để cắt là cái liềm nào? Tôi thực không dám trả lời nhưng xin bạn hãy suy nghĩ về điều này, đó là trên thế giới hiện có trên 200 quốc gia, trên 200 lá cờ, mà chỉ có một lá cờ, một lá cờ duy nhất có cái liềm thôi, đó là cờ Nga Sô. Vậy thì Thiên Chúa dùng cái liềm nào nữa đây? Thêm vào đó, Tiên Tri Daniel đã nói là vương quốc thứ tư sẽ đập tan những vương quốc khác. Nếu bạn muốn đập tan mọi sự thì bạn cần cái gì? Cần cái búa chứ cần cái gì nữa! Bạn nghĩ sao? Nếu bạn vẫn không tin vì lá cờ búa liềm nay không còn nữa, thì xin bạn đừng quên là chính Thiên Chúa đã mạc khải cho chúng ta là con vật 7 đầu 10 sừng đã sống một thời, nay đã chết, nhưng nó sẽ sống lại trước khi đi dến chỗ diệt vong.

Vậy ngoài cho chúng ta biết Nga Sô chính là vương quốc thứ tư, điều kế tiếp mà Thiên Chúa mạc khải cho chúng ta là vương quốc thứ tư sẽ bá chủ hoàn cầu. Còn gì nữa? Xin bạn đọc tiếp vì đối với Người Công Giáo, đây là điều quan trọng hơn cả, và chúng ta phải củng cố đức tin nhất là phải cầu nguyện nhiều để cho những điều dưới đây sẽ không xảy ra.

B- Vi Giáo Hi Công Giáo

Sau khi toàn thắng và trở thành bá chủ hoàn cầu, với đặc tính vô thần của Cộng Sản, Nga Sô sẽ bắt đầu những chương trình vô đạo, và sẽ tìm cách tiêu diệt các tôn giáo nhất là Thiên Chúa Giáo. Những hành động vô đạo hay cấm đạo ấy được tiên báo qua các sấm ngôn sau:

Khải Huyền chương 13: (5) Quái vt được phép tuyên b nhng điu kiêu căng xúc phm đến Thiên Chúa, và nó được phép có quyn hành trong vòng bn mươi hai tháng. (6) Nó bt đu chu ra Thiên Chúa, xúc phm đến danh Người, nhng nơi Nhười ng, và tt c triu thn thiên quc. (7) Nó được phép giao tranh vi chư dân ca Chúa và được đ cho thng h, và quyn hành trên mi b lc, mi quc gia, ngôn ng, và mi sc tc được trao cho nó. (8) Mi người th ly nó ngoi tr nhng ai mà tên h đã được viết trong sách hng sng t trước thu to thiên lp đa, h là nhng người thuc v Con Chiên đã chu chết cho h.

Thánh Gioan thấy người ta bàng hoàng tin theo quái vật, con thú bắt đầu chống báng Thiên Chúa, cấm đạo của Người và để cho được chiến thắng .

Sự việc con thú cấm đạo còn được thánh nhân ghi chép cách rõ ràng hơn trong Sách Khải Huyền 12:17 như sau: (17) Con rng tr nên dn d vi Người Ph N và đi ra giao tranh chng li con cái ca Bà, chng li nhng người tuân theo lut Chúa và trung thành vi s tht mà Chúa Giêsu đã dy.

Người phụ nữ đây là Mẹ Maria, con cái của Bà là Hội Thánh Công Giáo, là những ai tin theo Chúa Giêsu. Thế còn con rồng? Ai là con rồng? Chúng ta hãy đọc Khải Huyền chương 12 câu 3 và 9: (3) Mt du hiu huyn bí khác xut hin trên tri. Mt con rng đ khng l có by đu và mười sng xut hin, trên by đu ca nó có by vương nim. (9) Con rng đ khng l b quăng ra, nó chính là con rn thu xưa có tên là thng qu hay Satan, là k đã la di toàn thế gii. Nó b ném xung đt cùng vi bè lũ ca nó.

Trong câu số 9 trên, Thánh Gioan cho chúng ta biết con rồng chính là thằng quỷ, là Satan. Nhưng theo câu (3) Thánh Gioan lại thấy con rồng có 7 đầu và 10 sừng giống như con thú. Vậy con thú 7 đầu 10 sừng và con rồng cũng 7 đầu 10 sừng mà Thánh Gioan thấy không phải là cùng một con sao? Thưa đúng như vậy, nhưng chúng ta phải phân biệt; con rồng là thằng quỷ trên phương diện thần linh, còn con thú là thằng quỷ trên phương diện trần thế. Chính vì vậy mà Thiên Chúa mới cho Thánh Gioan thấy điều này: Khải Huyền 13: câu 2Con rng cho quái vt quyn lc ca chính nó, c ngai vàng, và ngay c quyn hành ln lao ca nó. Một vị vua khi trao quyền lực, ngai vàng, và mọi quyền hành của mình cho một người nào đó, thì chẳng phải là vị vua đó đã làm cho người ấy trở nên vua như chính mình sao? Con rồng cũng vậy, nó đã làm cho con thú trở nên như chính nó vậy.

Trở lại việc con thú cấm đạo, Tiên Tri Daniel thấy những sự việc này và ông ghi lại trong chương 7: 21, 25 như sau: (21) Khi tôi còn nhìn thì sng y gây chiến vi chư dân ca Chúa và được chiến thng. (25) Y s nói nhng li chng li Ðng Ti Cao và s dày vò chư dân ca Chúa. Y s tìm cách thay đi lut đo và các ngày l ca h và chư dân Thiên Chúa s b đt dưới ách thng tr ca y trong vòng ba năm rưỡi.

Một điều nữa rất quan trọng mà cả Tiên Tri Daniel và Thánh Gioan đều thấy; đó là thời gian con thú cấm đạo. Thánh Gioan cho biết con thú được phép hành động trong vòng 42 tháng, còn Tiên Tri Daniel thì được thấy chư dân Thiên Chúa bị đặt dưới quyền con thú trong vòng ba năm rưỡi. Bốn mươi hai tháng hay ba năm rưỡi không có gì khác nhau cả. Câu 25 nói rõ những thủ đoạn mà Cộng Sản áp dụng để tiêu diệt tôn giáo, tiêu diệt những gì mà con người cho là linh thiêng, là thay đổi ngày tháng. Thí dụ ngày Chúa Nhật là ngày nghỉ, ngày để đi lễ, đi nhà thờ, thì Cộng Sản đổi ngày này lại thành ngày làm việc thông thường. Cộng Sản Nga đã làm như vậy nhưng thất bại, nhưng như thế không có nghĩa là Nga sẽ không làm như vậy nữa.

Ngoài các sấm ngôn trên, chính Chúa Giêsu cũng đã tiên báo cuộc bách hại khủng khiếp qua Phúc Âm Thánh Matthew chương 24 như sau: (1) Khi Chúa Giêsu ra khi đn th thì các môn đ đến vi Ngài mà ch cho Ngài xem các kiến trúc ca đn th. (2) Tht vy Chúa Giêsu nói, các con hãy nhìn cho k nhng tòa nhà này, Ta bo các con điu này, s chng còn mt hòn đá nào trên hòn đá nào; tt c s b đ xung. (3) và khi Chúa ti Núi Cây Du, các môn đ ti nói chuyn riêng vi Ngài, h hi Ngài rng: Xin Thy nói cho chúng con biết khi nào chuyn đó xy ra, và đâu là du hiu cho biết ngày Thày tr li và nhng ngày tn cùng. (4) Chúa Giêsu phán ràng: Hãy coi chng đng đ ai la di chúng con. (5) Có nhiu k mo danh thy s đến mà nói ràng: Ta là đng thiên sai. và chúng s la di được nhiu người. (6) Chúng con s nghe nói đến chiến tranh; chúng con đng s, vì nhng điu đó s phi xy ra, nhưng đó chưa phi là tn thế đâu. (7) Ri quc gia này s ni lên chng quc gia kia, vương quc này chng vương quc khác, s có nn đói và đng đt nhiu nơi. (8) Nhng điu đó mi ch như nhng cơn đau ban đu ca mt người m sp sinh con mà thôi. (9) Ri người ta s bát b, đánh đp, và giết hi chúng con. Chúng con s b mi dân tc ghét b vì thy. (10) Lúc đó nhiu người s mt đc tin, h s t cáo nhau, ghét b nhau. (11) Nhiu tiên tri gi s ni lên la di nhiu người. (12) Nhng điu này là s bành trướng ca ma qu làm cho tình yêu con người tr nên ngui lnh (13) nhưng nhng ai kiên trì đến cùng s được cu thoát (14) và tin mng nước tri s được ging dy khp nơi đ làm chng cho muôn dân, và ri ngày tn cùng s ti.

Ðến đây, qua các tiên tri, và qua chính Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã báo trước cho chúng ta một cuộc bách đạo khủng khiếp sẽ xảy ra sau khi Nga Sô bá chủ hoàn cầu. Cuộc bách đạo này sẽ khủng khiếp đến độ sẽ làm cho nhiều người mất đức tin. Nhiều người sẽ vì cuộc bách đạo này mà phản bội nhau, thù ghét, tố cáo lẫn nhau. Bạn bè sẽ bỏ nhau vì sợ liên lụy, sẽ không dám chứa chấp nhau chỉ vì một người là người Công Giáo. Vậy hỡi những ai đọc sấm ngôn này, hãy ghi nhớ mà vững lòng tin, vững lòng trông cậy vào Thiên Chúa trong cuộc thử thách cam go này. Hãy đọc sách Job mà học hỏi nơi thánh nhân là người dù trong hoàn cảnh nào cũng không ngã lòng trông cậy vào Thiên Chúa.

Vương Quốc Thứ Tư Sẽ Ði Về Ðâu?

Sách Esdras II chương 11:45, 46: (45) Vì vy hi quái ưng, thi gian ngươi phi tiêu tan đã đến, cùng vi nhng cánh ln ghê gm ca ngươi, nhng cánh nh hung d ca ngươi, nhng cái đu qu quyt, nanh vut ghê tm ca ngươi, và ngay c thân mình vô dng ca ngươi na. (46) Toàn th thế gii s thoát khi bo hành ca ngươi và s được tân trang vi nim hy vng vào phán quyết và lòng thương xót ca Chúa là Ðng to dng tri đt.

Sách Esdras 2 chương 12, các câu 1- 3, và 31 – 34: (1) Trong khi sư t nói vi quái ưng nhng li như vy, tôi nhìn (2) và thy cái đu sau cùng ca con quái ưng biến mt. Ri hai cái cánh đã di chuyn ti dưới cái đu đó ni dy cai tr, nhưng triu đi ca chúng ngn ngi và đy nhng khó khăn. (3) chúng biến mt trước mt tôi, và toàn thân con quái ưng bc nhiên phát la và đa cu phi kinh hoàng.

(31) Tôi thy con sư t gin d gm thét đi ra gia rng, và người ta thy nó nói cùng con quái ưng mà khuyến cáo nó v nhng hành vi và li l qu quái mà con quái ưng đã làm. (32) Con sư t tượng trưng cho đng Thiên Sai; người mà Thiên Chúa đã gi li đến ngày tn cùng. Ngài thuc dòng giõi David và s đến đ nói cùng các nhà lãnh đo. Ngài s khuyến cáo chúng v nhng hành vi gian ác, nhng ti li và s bt tuân l lut Thiên Chúa ca chúng. (33) Trong khi chúng còn sng, ngài s đem chúng ra trước công lý, vch trn ti li ca chúng và tiêu dit chúng. (34) Nhưng Ngài s t lòng xót thương đến nhng người còn li trong dân tc tôi, nhng ai còn li trên quê hương tôi, Người s cho h t do, và s làm cho h hnh phúc cho đến ngày sau chót; ngày phán xét mà ta đã nói cho các ngươi biết t lúc ban đu.

Sách Daniel chương 7: các câu 9 – 12: (9) Tôi đang mi nhìn thì các ngai được sp xếp và Ðng Hng Hu ng xung ngai ca Ngài. Áo Ngài trng như tuyết, tóc Ngài ta như len. Ngai ca Ngài có la bao bc vi nhng bánh xe la rc cháy, (10) và mt sông la chy ra t ch Ngài ng. Hng ngàn người hu h Ngài, hng triu người đng trước nhan Ngài. Ri phiên x bt đu và s sách được m ra. (11) Dù còn đang nhìn, tôi vn nghe được cái sng nh ln li khoe khoang. Ri tôi thy mãnh thú th tư b giết, thây nó b ném vào la và b tiêu dit. (12) Còn nhng mãnh thú kia; chúng b tước hết quyn bính, nhưng đi chúng được kéo dài thêm mt thi.

Bạn thân mến, những sấm ngôn, những lời tiên tri trên cho chúng ta biết cách rõ ràng là vương quốc thứ tư sẽ bị tiêu diệt. Nhưng tại sao trước khi tiêu diệt Nga Sô, Thiên Chúa lại để cho Nga Sô được bá chủ hoàn cầu? Ðể trả lời câu hỏi này, trước hết, chúng ta phải nhớ rằng; vì không yêu thương nhau như Chúa dạy nên con người tìm cách giết hại lẫn nhau; từ đó mới có chiến tranh chứ Thiên Chúa không tạo ra chiến tranh. Các tội lỗi khác cũng vậy, người ta phạm tội vì không giữ luật Chúa chứ Chúa không tạo ra tội lỗi. Chúa cũng không bắt ai phải phạm tội hết. Chẳng những thế, Chúa lại muốn mọi người được nên thánh. Thế nhưng khi con người quá tội lỗi thì, vì yêu thương, Thiên Chúa phải sửa phạt. Khi chúng ta xa cách Chúa mà đi theo đường tội lỗi thì, vì yêu thương, Thiên Chúa phải dẫn đưa chúng ta về đường ngay nẻo chính. Tất cả những lý do này và những lý do khác đều được các tiên tri, nhất là Tiên Tri Jeremiah, Job, Ezekiel, Isaiah diễn tả cách rõ ràng. Xin bạn đọc các sách này. Ở đây tôi chỉ trích dẫn một ít câu tiêu biểu như sau:

  1. Ðể trừng phạt dân Chúa tội lỗi

Tiên Tri Jermiah chương 1: 16 (16) Ta s trng pht dân ta vì chúng ti li; vì chúng t b Ta mà hiến l cho các thn khác, vì chúng th ly các thn mà chúng làm nên.

Isiah chương 1: câu (4) Coi kìa, mt quc gia ti li, mt dân tc tràn đy bt công, giòng ging gian ác, nhng đa con hành x cách bt chính! Chúng đã t b Thiên Chúa, chúng đã coi thường và hoàn toàn xa cách Ðng Thánh ca Israel .

Tiên Tri Jeremiah và Isaiah là hai tiên tri vạch trần mọi tội lỗi của dân Chúa. Tội nặng nhất là tội phạm điều răn thứ nhất. Có thể là bạn không nhận ra tội này, nhưng ngày nay, con người đặt trọng tâm đời sống hằng ngày vào vật chất. Khi quá chú trọng đến của cải thế gian đến độ không còn thời giờ cho Chúa, không còn biết lo lắng gì đến phần linh hồn, thì lúc đó là lúc chúng ta thờ lạy các thần do tay chúng ta làm nên. Ðấy là đời sống cá nhân, nói đến đời sống đức tin cách chung thì Thiên Chúa Giáo đã quá suy sụp. Hầu hết các nhà thờ bên Âu Châu bây giờ chỉ còn là những nơi cho khách du lịch tới thăm viếng. Bên Mỹ thì số người Công Giáo và Tin Lành đến nhà thờ vào ngày Chúa Nhật còn đông, nhưng người ta đến vì giao tế, vì đời sống xã hội hơn là vì thờ phượng. Nhiều giáo đường đã trở nên như những hiệp hội trần thế. Nhiều mục sư, thầy giảng coi chuyện rao giảng Tin Mừng như một nghề. Số linh mục dâng lễ cách sốt sắng không còn bao nhiêu. Giáo dân thì rất siêng năng rước lễ, nhưng đến tòa cáo giải thì không có mấy người! Chắc là mọi người nên thánh hết rồi nên không ai cần xưng tội hết!

  1. Ðể thử thách những người thánh thiện.

Sách Job chương 1 câu 6 đến 12: (6) Khi đã đến ngày mi người ra mt Thiên Chúa, Satan cũng có mt. (7) Thiên Chúa hi hn, T trước ti nay ngươi làm gi? Satan tr li, Tôi du hành t ch n đến ch kia, ln vn trên mt đt.”  (8) Ngươi có đ ý thy tôi t là Job không? Thiên Chúa hi, chưa có người nào trên trn mà li trung thành và tt như hn. Hn th ly ta và luôn c gng không làm điu gì ti li. (9) Satan tr li, Chc Job có th ly Ngài nếu hn không được gì không? (10) Ngài luôn che ch hn, gia đình hn, và c ca ci ca hn. Ngài chúc lành mi chuyn hn làm, và cho hn trâu bò nhiu đến tràn ngp c x. (11) Th như Ngài ly đi nhng gì hn có xem hn có chi vào mt Ngài không! (12) “Ðược ri Thiên Chúa bo Satan, tt c nhng gì hn có Ta trao cho quyn lc ca ngươi, nhưng ngươi không được đng đến mình hn. và Satan cáo t.

(Xin đọc Sách Job)

Quan niệm chung thường cho những khốn khó trên đời này là những sự trừng phạt. Không riêng gì Người Á Ðông chúng ta mà Người Do Thái cũng vậy. Không phải chỉ có những người dân dả, mà các môn đệ của Chúa Giêsu cũng nghĩ như vậy. Cho nên khi thấy người mù từ thuở mới sinh, các ông mới hỏi Chúa Giêsu xem người này bị mù vì tội của nó hay bởi tội của cha mẹ nó. Các luật sỹ cũng thế. Khi chất vấn người mù xem ai đã chữa lành cho hắn, câu trả lời của người mù làm các ông tức giận, và vì nghĩ rằng người mù là kẻ tội lỗi, các ông đã mắng hắn là: “Mi là đứa tôi lỗi mà dám lên mặt dạy bảo chúng ta sao?” Thật là sai lầm!

  1. Ðể muôn dân nhận biết Chúa

Tiên Tri Ezikiel chương 6 câu 7, 10, và 14: (7) Người ta s b giết khp mi nơi, và nhng người sng sót s nhn biết Ta là Thiên Chúa. (10) Chúng s biết rng Ta làThiên Chúa và nhng li cnh cáo caTa không phi là nhng li hăm da trng rng. (14) Và Ta s dương tay ra chng li chúng, t nơi hoang đa cho đến ph phường Riblah, Ta s biến đt đai ca chúng thành nơi hoang tàn phế thi.  Ta s chng cha mt ch nào mà chúng sinh sng. Ð cho mi người biết rng Ta là Thiên Chúa.

Bạn thân mến, thế là bạn đã biết vương quốc thứ tư là vương quốc nào. Bạn cũng biết vương quốc thứ tư sẽ làm gì và rồi sẽ đi về đâu. Nhưng quan trọng nhất là bạn biết lý do tại sao Thiên Chúa lại để cho vương quốc thứ tư chiếm trọn những vương quốc khác. Biết được những điều này bạn sẽ làm gì?  Bạn sẽ phản ứng thế nào trước những lời cảnh cáo qua các sấm ngôn trên? Bạn tin và sửa đổi tâm hồn, bạn chuẩn bị, hay bạn làn ngơ? Bạn làm gì cho chính bản thân bạn thì tùy ý bạn, nhưng còn đối với tha nhân thì sao? Khi thấy nguy cơ, bạn có muốn cho người khác cùng biết để cùng nhau đối phó hay bạn giả lờ, tới đâu hay tới đó! Lại cũng tùy bạn! Phần tôi, tôi chỉ có thể cho bạn biết những gì viết trong Kinh Thánh, chứ tôi không bắt bạn tin được. Tôi cũng không thể đáp ứng với những lời tiên tri này thay cho bạn đươc. Những dữ kiện lịch sử cũng vậy, tôi đâu có bịa ra! Nếu bạn muốn lý luận cách nào để có thể giải thích những gì tôi viết ở trên là hão huyền, là vô lý thì cũng là ở bạn. Tôi đã làm nhiệm vụ của tôi; nhiệm vụ của một người lính gác, ‘thấy gì báo nấy’ có vậy thôi. Còn bạn, bạn mới chính là vị chỉ huy trưởng cuộc đời của bạn, và bạn có toàn quyền quyết định sẽ làm gì khi nghe lời báo cáo của một tên lính canh như tôi. Tôi hy vọng bạn sẽ có phản ứng đúng như ý Chúa để chúng ta không phải trải qua những thử thách lớn lao được tiên báo ở trên vì những gì được tiên báo không có nghĩa là những điều ấy không thể thay đổi được. Nếu chúng ta biết ăn năn hối cải như dân Thành Nineveh thì Chúa sẵng sàng tha thứ và thay đổi kế hoạch của Người. Nếu chúng ta đáp lại lời mời của Mẹ Maria mà thực thi ba mệnh lệnh Fatima , thì thế giới sẽ có hòa bình.
Sau cùng, chúng ta hãy luôn đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa để chúng ta được gặp nhau trong vương quốc vĩnh cửu; vương quốc do Thiên Chúa thiết lập mà Người đã cho chúng ta biết qua những lời tiên tri dưới đây.
Vương Quốc Vĩnh Cửu
Sách Daniel chương 2: 44: (44) Trong khi các vua đó còn tại thế, Thiên Chúa trên trời sẽ thiết lập một vương quốc, vương quốc này sẽ không bao giờ bị phá hủy, cũng không ai có thễ cưỡng chiếm nó được. Nói cho đúng, thì vương quốc này là vương quốc vĩnh cửu. Nó sẽ đập tan tất cả những vương quốc kia thành từng mảnh rồi đưa chúng đến chỗ tẩn cùng.
Daniel chương 7 câu (27) Rồi thì vương quyền cùng với quyền hành tối thượng và sự vinh quang của mọi vương quốc sẽ được ban cho dân thánh của Ðấng Tối Cao, vương quốc của Ðấng Ấy là vương qước vĩnh cửu: mọi dân mọi nước sẽ tuân phục Ngài.
Khài Huyền 21: 1 – 4 (1) Rồi tôi thấy trời mới đất mới. Trời cũ đất cũ đã qua đi, và biển cả cũng không còn. (2) Tôi cũng thấy Jerusalem mới, một thành phố thánh thiện, từ Thiên Chúa bước ra khỏi thiên đàng, xinh đẹp như một tân nương sẵn sàng chào đón phu quân của mình. (3) Tôi cũng nghe tiếng phán ra từ hoàng bệ: “Ðây là nơi ngự trị của Thiên Chúa ở giữa muôn dân. Ngài ở với họ và họ là dân của Ngài, Ngài là Thiên Chúa của họ, là Ðấng ở cùng họ luôn mãi.  (4) Ngài lau sạch mọi giọt lệ chảy ra từ mắt họ, chết chóc không còn, than van ai oán cũng không, đau khổ cũng hết, vì trời cũ đã qua rồi. 
Viết xong tại Charlotte ngày 21 tháng 3, 2012
Giuse Phạm Văn Tuyến

Tác giả:  Phạm Văn Tuyến

Nguồn: thanhlinh.net