Đức Hồng Y Raymond Burke cử hành Thánh Lễ tại và cầu nguyện kinh Mân Côi tại Rome cùng với các Chiến Sĩ Mân Côi “Đánh Động Thiên Đàng”

Mặc dù đã trễ nhưng chúng tôi cũng đăng tin tức này lên để chúng ta cùng hiệp thông muộn. Tùy hoàn cảnh của mỗi người, chúng ta sẽ dâng những ý chỉ trong bức thư này trong khi chúng ta đọc Kinh Mân Côi trong tháng Ba này.
Kinh goi den cac Hoi Vien Man Coi.
Xin mời quý vị cùng hợp ý với Đức Hồng Y Raymond Burke sẽ cử hành Thánh Lễ và sau đó, cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi thực hiện một chiến dịch “Đánh Động Thiên Đàng”, vào sáng ngày mai, 01 tháng 3, 11:00am tại Rome, cho ý định của quý vị và những ý định của hoạt động bão Trời .
DHY Burke
Tôi viết thư này để nhắc nhở quý vị, đồng nghiệp của tôi Chiến Sĩ Mân Côi , rằng ngày mai chúng ta liên kết với nhau từ bốn góc của trái đất để nâng cao tiếng nói đoàn kết của chúng ta lên thiên đường . Hàng chục ngàn Chiến Sĩ Mân Côi sẽ đọc Kinh Mân Côi và Đánh Động thiên đàng với cầu nguyện hiệp thông với các Thánh Lễ được cử hành tại Rôma do Đức Hồng Y Burke dâng lễ.
Quý vị không cần phải cầu nguyện tại thời điểm chính xác như nhau, nhưng xin cầu nguyện kinh Mân Côi vào ngày mai, ngày 1 tháng 3 ( giờ địa phương ) . Chúng tôi đang cung cấp thời gian lễ cho những người muốn cầu nguyện tại thời điểm chính xác giống như Đức Hồng Y Burke dâng thánh lễ và cầu nguyện kinh Mân Côi tại Rome .
Khi quý vị cầu nguyện chuỗi Mân Côi vào ngày mai , ngày 01 tháng 3 , hãy nhớ cầu nguyện cho những ý định của tất cả các chiến binh Mân Côi , cũng giống như họ cũng đang cầu nguyện cho các ý chỉ của quý vị.
” Kinh Mân Côi là Một Vũ Khí ! ” , Lời Tuyên bố của Thánh Padre Pio . Hãy để chúng ta tiếp tục sử dụng vũ khí mạnh mẽ này làm mưa làm gió trên thiên đường và cầu xin Chúa và Đức Trinh Nữ Maria cho những ý định sau đây :
 Đối với Giáo Hội Mẹ Thánh: đó là Chúa của chúng tôi hướng dẫn các Đức Giáo Hoàng, các giám mục và tất cả các thành viên của các giáo sĩ phải thánh thiện trong tất cả mọi thứ, người chăn chiên trung thành, đèn hiệu của sự thật, và hậu vệ của sự Tốt Đẹp;
Tất cả các rắc rối có thể được xua tan từ trái tim và tâm trí của tất cả mọi người và có thể để ánh sáng của Chân Lý tỏa sáng trong họ;
Đối với các gia đình của chúng ta và các tổ chức gia đình đang bi tấn công trong thế giới của chúng ta;
 Đối với các tội nhân được thay đổi trở thành những người có Đức Tin;
Để cứu rỗi các linh hồn của chúng ta, linh hồn của những người thân yêu của chúng ta, và tất cả những linh hồn khác;
Đối với các thánh của mỗi và mọi người Công Giáo, đặc biệt đối với cá nhân của ta được thánh hóa. Ta có thể sống nên thánh từng giây phút của mỗi ngày trong cuộc sống của ta. Ta có thể là một tín đồ thật của Chúa Giêsu trong mọi việc;
Để làm cho mỗi một người trong chúng ta là một người lính trung thành của Chúa Kitô trong cuộc đấu tranh chống lại các thế giới, xác thịt và ma quỷ;
Để có được những ơn cần thiết để ngăn chặn việc phá thai, ngăn chặn sự tấn công của các cuộc cách mạng tình dục đồng giới, để lật đổ được hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, để ngăn chặn sự lây lan của tự tử bác sĩ hỗ trợ và trợ tử, và để ngăn chặn văn hóa sự chết trong tất cả các hình thức của nó và thiết lập Văn hóa của cuộc sống trong tất cả các linh hồn, trong tất cả tâm trí và trong tất cả trái tim;
Đối với tổ quốc thân yêu của chúng ta và cho mọi dân tộc trên trái đất;
Đối với tất cả những ý định cá nhân mà đã được trình lên ‘sự làm việc của Đánh Động Thiên Đường
Hãy để chúng ta tiếp tục cầu xin Chúa thương xót tất cả những người đã giảm đi từ Đức Tin Thật. Người có thể mở cửa xả lũ của Lòng Thương Xót , qua lời cầu bầu của Mẹ Maria rất thánh , Mẹ của Lòng Thương Xót , và mang những con chiên lạc trở lại với Đức Tin Công Giáo
Như chúng ta nỗ lực để truyền bá sáng kiến ​​này và tranh thủ nhiều kinh Chiến Sĩ Mân Côi  để tham gia hoạt động bão Trời , xin vui lòng chia sẻ với gia đình và bạn bè của bạn và bất cứ ai bạn nghĩ rằng sẽ thích tham gia vào chiến dịch lịch sử thay đổi này làm mưa làm gió Trời bằng lời cầu nguyện để có được một triều sóng của lòng thương xót Chúa ban cho gia đình chúng ta , xã hội chúng ta , đất nước ta và trên thế giới … trong ngắn hạn, cho tất cả các linh hồn !
Nguyện xin Đức Mẹ Mân Côi chúc lành cho quý vị và những người thân yêu của quý vị!
đồng bào của quý vị Mân Côi chiến binh trong Chúa Kitô ,
Thomas J. McKenna
Founder and President
Quỳnh Phương chuyển dịch
Rosary Warriors…
Storm Heaven with Prayer

His Eminence Raymond Cardinal Burke will be celebrating the Holy Mass and, afterwards, praying the Holy Rosary to Storm Heaven with Prayer tomorrow morning, 1st of March, at 11:00am in Rome, for your intentions and the intentions of Operation Storm Heaven.

I am writing to remind you, my fellow Rosary Warrior, that tomorrow we band together from the four corners of the earth to raise our united voice to Heaven. Tens of thousands of Rosary Warriors will be reciting the Holy Rosary and storming Heaven with Prayer in union with the Holy Mass being celebrated in Rome by Cardinal Burke.

You do not need to pray at exactly the same time, but please pray your Rosary at some time on the 1st of March (your local time). We are providing the Mass time for those who wish to pray at exactly the same time as Cardinal Burke celebrates Mass and prays the Rosary in Rome.

When you pray your rosary tomorrow, March 1st, please remember to pray for the intentions of all the Rosary Warriors, just as they are also praying for your intentions.

“The Rosary is THE weapon!”, stated St. Padre Pio. Let us continue to employ this powerful weapon to storm Heaven and ask God and the Blessed Virgin Mary for the following intentions:

  • For Holy Mother Church: that Our Lord guide the Pope, the bishops and all members of the clergy to be holy in all things, faithful shepherds, beacons of Truth, and defenders of Good;
  • May all confusion be dispelled from the hearts and minds of all people and may the Light of Truth shine in them;
  • For our families and the family institution that is being so attacked in our world;
  • For the conversion of all sinners to the True Faith;
  • For the salvation of my soul, the souls of my loved ones, and the souls of all;
  • For the sanctification of each and every Catholic, especially for my personal sanctification. May I live holy every moment of every day of my life. May I be a true follower of Jesus Christ in all things;
  • To make each and every one of us a faithful soldier of Christ in the struggle against the world, the flesh and the devil;
  • To obtain the graces necessary to stop abortion, stop the onslaught of the homosexual revolution, to overturn legalized same-sex marriage, to stop the spread of physician-assisted suicide and euthanasia, and to stop the culture of death in all its forms and establish the Culture of Life in all souls, in all minds and in all hearts;
  • For our beloved Nation and for every nation on earth;
  • For all the personal intentions that have been submitted to ‘Operation Storm Heaven’

Let us continue to ask God to have mercy on all those who have fallen away from the True Faith. May He open the floodgates of Mercy, through the intercession of Mary Most Holy, the Mother of Mercy, and bring these lost sheep back to the Catholic Faith.

As we endeavor to spread this initiative and enlist more Rosary Warriors to join Operation Storm Heaven, please share this with your family and friends and anyone who you think would like to participate in this History-changing campaign to storm Heaven with prayer to obtain a tidal wave of mercy from God for our families, our society, our country and the world…in short, for all souls!

May Our Lady of the Rosary bless you and your loved ones!
Your fellow Rosary Warrior in Christ,
Thomas J. McKenna
Founder and President

http://www.catholicaction.org/?e=fbacca33be60fdf44db27d1b6f3bb3f4&utm_source=catholicaction&utm_medium=email&utm_campaign=rw_mar116_remnd&n=3 

Catholic Action For Faith And Family · PO Box 910308, San Diego, CA 92191-0308, United States
This email was sent to
g_fran@sbcglobal.net. To stop receiving emails, click here.
You can also keep up with Catholic Action For Faith And Family on
Facebook.
Created with NationBuilder, software for leaders.

Kinh chuyen,
QP
God bless you!
www.tonghoimancoi.org