Hiệp nhất thiêng liêng giữa Chúa Kitô và Giáo Hội được nhận thức trong một cách thức thiên vị và giống nhau bởi người ngoại tình ?? !!

Khi đọc cuốn The City of God của Thánh Augustine, chúng ta có cảm giác rằng ngài đã viết về thời đại chúng ta; không phải những gì ngài đã viết về chính thành phố của Thiên Chúa, nhưng đúng hơn, thành phố của tên ác quỷ như ngài mô tả nó.

Ngày nay, các lề luật và cách ứng xử đề cập đến hôn nhân và gia đình tạo thành một sự biến dạng – một sự khởi đầu thật sự từ hành vi phạm tội với những gì đã được Thiên Chúa thiết lập. Đáng buồn thay tổ chức gia đình đang bị phá hủy và bị suy thoái bởi những kẻ thù của Giáo Hội Thánh. Khốn thay cho những người dũng cảm và anh hùng bảo vệ và trao ra các giá trị gia đình theo ý của Chúa Giêsu Kitô! Họ chẳng có thể hy vọng gì, ngoài sự thờ ơ hoàn toàn từ nhiều người, và thậm chí cố gắng để cản trở sự làm chứng liên tục của họ về tính bất khả phân ly của hôn nhân. Tất cả đều hoàn toàn ý thức rằng những khẳng định là không cường điệu. Áp lực để “thích ứng” với thời gian là cực kỳ tàn ác của cuộc chiến mà người Kitô hữu phải đối mặt hiện nay.

Trước đây, những người phản đối cuộc chiến này tìm thấy sức mạnh và sự hỗ trợ trong Giáo lý Công giáo. Khi họ cảm thấy họ sắp bỏ cuộc, họ có thể tham khảo ý kiến từ một linh mục, người sẽ nhắc nhở họ về các nghĩa vụ của họ, và tình yêu của Thiên Chúa đối với họ; tình yêu này khiến họ trung thành giữa những cơn bão tố.

Và ngày nay? Những cách hỗ trợ nào sẵn có cho các cô gái trẻ, những người thực hành lòng tinh khiết, hoặc giới trẻ đức hạnh, hoặc các cha mẹ bị tấn công? Không, ngay cả trong huấn quyền sáng tạo của người đang ngồi trên ngai Thánh Phêrô họ sẽ tìm thấy học thuyết rõ ràng vốn dạy họ tuân theo những lề luật thiêng liêng của Thiên Chúa sao. Ở nơi hỗ trợ họ tìm kiếm, họ sẽ phải đối mặt với các luận cứ về sự hình thành của những “gia đình tương tự” điều mà, mặc dù trái ngược với những lời dạy của Thiên Chúa và Giáo Hội của Người, được thuận lợi cân nhắc và hiểu rõ hơn chính các gia đình Kitô hữu.

Vâng, đây là tình trạng đáng buồn trong đó đức Francis – người quá biểu lộ tình yêu của ngài cho người bị thiệt thòi – đã bỏ rơi những gia đình được thành lập đúng cách. Họ là nhóm bị thiệt thòi duy nhất mà đức Francis hoàn toàn không hỗ trợ.

Nhưng sự thật là duy nhất và không thay đổi, và tất cả các sự kết hợp ngoài hôn nhân tiếp tục là một hành vi phạm tội đối với Đấng Tạo Hóa và không thể chấp nhận trong con mắt của Giáo Hội. Huấn Quyền không thể sai lầm định nghĩa chúng với độ chính xác không thay đổi này. Chúng ta hãy yêu sự minh bạch và chân lý, và rời bỏ sự nhầm lẫn và những lời nói dối của bóng tối với con cái.

Hôn nhân Kitô giáo, như một sự phản ánh của sự kết hợp giữa Chúa Kitô và Giáo Hội của Người, hoàn toàn được thực hiện trong sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ đã hiến thân cho nhau trong một tình yêu tự do, trung thành và duy nhất, những người thuộc về nhau cho đến chết và mở ra cho việc truyền tải cuộc sống, và được thánh hiến bởi các bí tích vốn ban cho họ ân sủng để trở thành thánh đường gia đình và là men của cuộc sống mới cho xã hội. Một số hình thức kết hợp hoàn toàn mâu thuẫn với lý tưởng này, trong khi những người khác nhận ra nó trong ít nhất là một cách thức cục bộ và tương tự. Các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng đã nói rằng Giáo Hội không bỏ qua các yếu tố mang tính xây dựng trong những tình huống mà chưa hoặc không còn phù hợp với giáo huấn của mình về hôn nhân. (Tông huấn  Amoris Laetitia của Giáo Hoàng, số 292, ngày 19 tháng 3 năm 2016)

TC chuyển dịch từ nguồn: https://en.denzingerbergoglio.com/2016/07/16/the-sacred-union-between-christ-and-the-church-is-realized-in-a-partial-and-analogous-way-by-adultery/