Nhưng Vatican II nói rằng ĐGH Francis không thể làm điều đó

Ngày 2 tháng 9, 2016 (LifeSiteNews) – Thông điệp gần đây của ĐGH Francis kêu gọi người Công giáo phải ăn năn “tội” chống lại môi trường dường như đạt đến ngưỡng quyền bính Giáo Hội, không phải ở dạng thức nhưng ở nội dung. Mặc dù đã được ban hành như chỉ là một thông điệp của ĐGH, nhưng lại sử dụng những ngôn từ mạnh mẽ như phải ăn năn, tha thứ, và cần thiết phải chuyển đổi nhằm giới thiệu một thể loại tiểu thuyết về thứ tội lỗi ngoại lai trước kia đối với hiểu biết của người Công giáo. Và người ta cho rằng về mặt khoa học sự nóng lên toàn cầu vẫn còn đang là đề tài tranh cãi nóng bỏng, và thực tế là một vấn đề nằm ngoài thẩm quyền của Giáo Hội, ĐGH chỉ đơn giản là không có quyền tự do yêu cầu người Công giáo phải tuân thủ nó.Giáo Hoàng Khoa Học

Công đồng Vatican II đã dạy: “Mọi người cần nhớ rằng không ai được phép” chưa từng có một ngoại lệ nào đối với các giáo hoàng) “chiếm đoạt quyền của Giáo Hội cho ý kiến của mình” (Gaudium et Spes 43). ĐGH Benedict XVI đã nhắc lại giáo huấn tương tự hồi năm 2011 thậm chí còn nói rõ ràng hơn nữa rằng “Không ai có thể đòi hỏi được nói “chính thức” dưới danh nghĩa của toàn bộ tín hữu giáo dân, hoặc của tất cả người Công giáo, trong các vấn đề tự do công khai thảo luận”

Đức Benedict lưu ý rằng điều đó là hoàn toàn phù hợp, tuy nhiên, để nhấn mạnh vào những gì ngài gọi là những vấn đề không thể thương lượng.

Năm 2004, ĐGH Benedict (trong khi vẫn còn là ĐHY Ratzinger) giải thích rằng trong khi có những vấn đề đạo đức không thể thương lượng như phá thai và an tử, thì nơi những vấn đề khác người Công giáo có thể có quyền bất đồng ý kiến ngay cả đối với ĐGH. Ngài viết “Không phải tất cả các vấn đề đạo đức có mức độ đạo đức nặng nề giống như phá thai và an tử. Ví dụ, nếu một người Công giáo từng có mâu thuẫn với ĐGH về việc áp dụng án tử hình hoặc về quyết định tiến hành chiến tranh, người ấy sẽ không vì lý do đó bị coi là không xứng đáng để tự mình rước lễ”. Tóm lại ngài nói “có thể có một sự đa dạng chính đáng về dư luận ngay cả giữa những người Công giáo về việc tiến hành chiến tranh và áp dụng án tử hình, nhưng dĩ nhiên không được liên quan đến phá thai và an tử”.

Trong Tông Huấn Sacramentum Caritatis năm 2007 của mình, ĐGH Benedict liệt kê các giá trị không thể thương lượng như là “tôn trọng sự sống con người, bảo vệ mình từ lúc thụ thai đến lúc chết một cách tự nhiên, gia đình được xây dựng trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, sự tự do để giáo dục con cái của một người, và thúc đẩy lợi ích chung trong tất cả các hình thức của nó. ”

Khi ĐGH Francis lần đầu tiên hô hào các tín hữu với ngôn từ mạnh mẽ là phải tuân theo lý thuyết biến đổi khí hậu trong các phần nhất định của thông điệp của ông Laudato Si, Đức Hồng Y cao cấp của Vatican là George Pell đã đặc biệt chỉ vào những phần đó như là những phần không bị ràng buộc. Phát biểu với Financial Times trong sự trỗi dậy của thông điệp, Đức Hồng Y Pell nói, “Giáo hội không có chuyên môn đặc biệt về khoa học. . . Giáo Hội chưa từng có huấn lệnh của Chúa để lên tiếng về các vấn đề khoa học”.

Nhưng có những quan điểm khác nhau tại Vatican về thẩm quyền quan điểm của Giáo hoàng về biến đổi khí hậu. ĐGM Marcelo Sánchez Sorondo của Argentina, một cố vấn thân cận với ĐGH Francis và là Viện trưởng của cả hai Giáo hoàng Học viện Khoa học và Giáo hoàng Học viện Khoa học Xã hội, cho rằng tuyên bố của Giáo hoàng về mức độ nghiêm trọng của sự nóng lên toàn cầu như được thể hiện trong thông điệp Laudato Si là giáo huấn bậc thầy tương đương với việc giảng dạy rằng phá thai là tội lỗi.

Cha Robert Sirico, người sáng lập và chủ tịch của Viện Acton đã tranh luận  với nhận xét  của Sorondo. Ngài nói “Thật quan trọng để nhấn mạnh sự khác biệt giữa chiều kích thần học của Laudato Si ‘ và những tuyên bố mang tính kinh nghiệm, khoa học và thực nghiệm của nó. Giáo Hội không yêu cầu được nói chuyện với cùng một thẩm quyền về các vấn đề kinh tế và khoa học … như khi lên tiếng về các vấn đề đức tin và luân lý”.

Bình luận về vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn với LifeSiteNews, Cha Joseph Fessio, SJ, người sáng lập của Ignatius Press người đạt được bằng tiến sĩ thần học dưới thời của đức Joseph Ratzinger, cho biết “Cả ĐGH cũng như ĐGM Sorondo cũng không thể nói chuyện về một vấn đề khoa học với bất kỳ ràng buộc thẩm quyền nào, vậy để sử dụng từ “giáo huấn” trong cả hai trường hợp trên rõ ràng không minh bạch, và thiếu hiểu biết trong mọi trường hợp”. Cha Fessio nói thêm: “Để đánh đồng một vị trí giáo hoàng về nạo phá thai với một vị trí về sự nóng lên toàn cầu là tồi tệ hơn là sai trái; đó là một sự lúng túng đối với Giáo Hội”.

TC chuyển dịch từ: https://www.lifesitenews.com/blogs/but-vatican-ii-said-pope-francis-couldnt-do-that