Giữ gìn sự hiệp nhất tín lý … nhưng thực tế phủ nhận nó trong việc giải thích và làm ngơ với hậu quả

Trong đoạn văn đầu tiên của Amoris Laetitia chúng ta gặp phải một sự khẳng định vốn đặt toàn bộ ý chính của những gì đức Francis muốn truyền đạt trong tài liệu này: đó là lúc để phát triển “những cách khác nhau về việc giải thích một số khía cạnh của công việc giảng dạy” để “tìm kiếm các giải pháp phù hợp hơn trong nền văn hóa của nó” trong phạm vi gia đình.

Giả thuyết này cố gắng biện minh cho những khẳng định quan trọng được thực hiện trong các chương tiếp theo, mở cửa cho tất cả các loại chủ nghĩa chủ quan về những vấn đề nghiêm trọng nhất. Kết quả là, hầu như người ta không thể nhận ra, trong tất cả những điều này, giáo lý thiêng liêng được Chúa Kitô để lại cho Giáo Hội của Người.

Những gì đức Francis muốn làm cho chúng ta tin là thực sự cường điệu: rằng toàn bộ khái niệm Công giáo về gia đình là gây tranh cãi, bởi vì những mô hình thay thế và sự thích nghi mới được yêu cầu vì lợi ích của gia đình ngày nay.

Tận cùng vấn đề, chúng ta sẽ thấy rằng cảm hứng đó chẳng có gì mới. Học thuyết Bergoglian được những người hiện đại áp dụng cho thời khắc lịch sử hiện tại của chúng ta, với những tiến bộ đáng kể, một số trong đó thậm chí ngay cả Thánh Piô X, người từng lên án học thuyết này, cũng không thể tưởng tượng rằng điều này có thể xảy ra ngày nay.

Thật là vô cùng quan trọng để hiểu được các thứ sai lầm đàng sau những khẳng định vốn dường như cung cấp một cái gì đó tốt, trong khi ngụy trang những ý tưởng độc hại nhất tồn tại trong lịch sử của Giáo Hội.

Một phần của tông huấn: “Bởi vì ” thời gian là lớn hơn không gian”, tôi muốn làm cho nó rõ ràng rằng không phải tất cả các cuộc thảo luận về các vấn đề tín lý, luân lý hay mục vụ cần phải được giải quyết bằng biện pháp can thiệp của huấn quyền. Tính kết hiệp giữa giảng dạy và thực hành là chắc chắn cần thiết trong Giáo Hội, nhưng điều này không loại trừ nhiều cách giải thích một số khía cạnh của giáo huấn ấy hay vẽ ra những hậu quả nhất định từ nó. Điều này sẽ luôn luôn là vấn đề như có Chúa Thánh Linh đang hướng dẫn chúng ta hướng tới toàn bộ sự thật (Gioan 16:13), cho đến khi Người dẫn chúng ta hoàn toàn vào mầu nhiệm của Chúa Kitô và cho phép chúng ta nhìn thấy tất cả mọi thứ như Người. Mỗi quốc gia hoặc khu vực, hơn nữa, có thể tìm kiếm các giải pháp phù hợp hơn với văn hóa và nhạy cảm với những truyền thống của mình và nhu cầu của địa phương. Vì “nền văn hóa có trong thực tế khá đa dạng và mỗi nguyên tắc chung … cần được hội nhập văn hóa, nếu nó là để được tôn trọng và áp dụng. “(Tông huấn Amoris Laetitia, số 3, 19 Tháng 3 2016)”

TC chuyển dịch từ: https://en.denzingerbergoglio.com/2016/07/27/keep-the-doctrinal-unitybut-practically-deny-it-in-interpretations-and-consequences/