ĐGH tuyên bố sẵn sàng đón nhận những người Công giáo kết hôn trở thành linh mục.

Rome (CNN) ĐGH Francis nói rằng ngài sẵn sàng cho phép những người đàn ông đã lập gia đình trở thành những linh mục để đối phó với sự thiếu hụt giáo sĩ của Giáo hội Công giáo La Mã.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Die Zeit của Đức, ĐGH Francis nói rằng việc thiếu linh mục Công giáo là một “vấn đề to lớn” đối với Giáo hội và cho thấy ngài sẽ mở ra một sự thay đổi trong các điều lệ về điều kiện để được lãnh nhận chức tư tế.

Ngài nói: “Chúng ta cần phải xem xét nếu ‘Sự thử nghiệm này'(viri probati) có thể là một giải pháp. “Nếu vậy, chúng ta cần phải xác định những gì họ có thể thực hiện, ví dụ như ở các cộng đồng ở xa”.

Viri probati là thuật ngữ Latin cho “người đàn ông được thử nghiệm” hoặc những người đàn ông đã kết hôn có đức tin và đức hạnh xuất sắc.

Tùy chọn này sẽ cho phép những người đàn ông đã lập gia đình được tấn phong làm linh mục. Theo ĐGH, những người đàn ông độc thân đã là linh mục sẽ không được kết hôn.

Ngài nói ” tự nguyện độc thân không phải là giải pháp”.

Giáo hội Công giáo đã cho phép một số người đàn ông kết hôn thành linh mục được đào tạo.

Những linh mục đã kết hôn theo đạo Tin Lành chuyển đổi sang Công giáo vẫn có thể tiếp tục kết hôn và trở thành một linh mục Công giáo La Mã, nếu họ được sự cho phép của vợ.

Và các giáo hội Công giáo phương Đông hiệp nhất với Giáo hội Công giáo La Mã cũng có thể duy trì truyền thống của các linh mục đã kết hôn.

Giáo hội Công giáo La mã tin rằng các linh mục không nên kết hôn dựa trên những đoạn văn nhất định trong Kinh thánh, và bởi vì người ta tin rằng linh mục hành động “trong con người của Chúa Kitô”(in persona Christi) và do đó nên sống độc thân, như Đấng Kitô.

TC chuyển dịch từ: http://www.cnn.com/2017/03/10/europe/pope-married-men-priests/

Bình luận thêm của TC: Chúng ta cũng nhớ lại hồi năm 2013 có bài đăng tải “Hé mở khả năng linh mục Công giáo được phép kết hôn” trên trang http://thanhnien.vn/the-gioi/he-mo-kha-nang-linh-muc-cong-giao-duoc-phep-ket-hon-15630.html

Ngày 27 tháng 2 năm 2014, dưới sự cho phép của Giáo hoàng Fancis, Đức Cha A. Elias Zaidan của Hoa Kỳ đã thụ phong giám mục cho một người đã kết hôn tên là Wissam Akiki tại Nhà thờ Maronite của Thánh Raymond ở St. Louis. Xem ở đây:https://www.ncronline.org/news/faith-parish/first-married-man-ordained-priest-us-maronite-catholic-church

Như vậy rõ ràng việc mở rộng con đường Tin Lành hóa đã được nhen nhúm từ khi ngài lên ngai Giáo Hoàng. Giờ đây sau khi ký hiệp thông với Tin lành, muốn sáp nhập thêm Anh Giáo và Chính Thống vào Công Giáo, bên cạnh đó hết lòng ca ngợi Hồi giáo Giáo hoàng Francis đang thực hiện những bước rất tỉ mỉ và có kế hoạch từ trước để biến thể Công Giáo thành những hiện thân của các giáo hội kia bằng cách tự loại bỏ từng bước và dần đi đến chuyện loại bỏ hoàn toàn Công Giáo trong chuyện hợp nhất các tôn giáo này.