Giáo Hội Công Giáo Đông Phương bên Ấn Độ sẽ chỉ rửa chân cho nam giới vào Thứ Năm Tuần Thánh mà thôi

ẤN ĐỘ, Mùng 04 Tháng tư 2017 (LifeSiteNews) – Phù hợp với truyền thống lâu đời, những linh mục thuộc Giào Hội Đông Phương bên Ấn Độ sẽ chỉ rửa chân cho nam giới trong phụng vụ Thứ Năm Tuần Thánh mà thôi.

Giáo Hội Công Giáo Syro-Malabar và Phía Đông Syro-Malankara đã tuyên bố rằng nghi thức rửa chân vào Thứ Năm Tuần Thánh của họ sẽ vẫn cử hành theo nghi thức truyền thống vì việc Đức Thánh Cha Phanxicô cho phép rửa chân cho phụ nữ chỉ là áp dụng tại Rôma mà thôi.

Trong tháng 1 năm 2016 Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thay đổi từ ngữ của nghi thức để chính thức cho phép rửa chân cho phụ nữ. Sau này, bộ trưởng bộ phụng tự Vatican Đức Hồng Y Robert Sarah làm rõ rằng linh mục không bắt buộc phải rửa chân của phụ nữ.

ĐHY Sarah nói: “Mỗi linh mục và giám mục “có quyền lựa chọn dựa theo lương tâm và theo đúng mục đích mà Chúa đã thiết lập trong dịp lễ này”.

Theo truyền thống, mười hai người đàn ông được chọn để được rửa chân đại diện Mười Hai Tông Đồ. Vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh, người Công giáo kỷ niệm việc Chúa lập phép Thánh Thể và thiên chức linh mục cho nam giới.

“Đó là điều rõ ràng rằng sự thay đổi mang tính truyền thống này chỉ áp dụng cho Giáo Hội Latinh mà thôi” – Đây là tuyên bố của Đức Hồng Y George Alencherry thuộc Giáo hội Đông phương Syro-Malabar lưu hành. “Cả hai Nghị định và lá thư của Đức Thánh Cha, đã nêu ra, nói rằng đặc biệt chỉ áp dụng cho Nghi Lễ Rôma mà thôi.’ Do đó, sự thay đổi này không liên quan đến các hoạt động phụng vụ trong Giáo Hội Đông Phương. ”

Trong nghi thức Syro-Malankara, một nghi thức nhỏ hơn so với nghi lễ Syro-Malabar, Đức Giám Mục rửa chân cho nam giới.

“Giám Mục đóng vai Chúa Giêsu rửa chân cho 12 người đàn ông trong vị trí của 12 môn đệ,” Cha Bovas Mathew, một phát ngôn viên của Giáo hội Syro-Malankara đã nói như vậy. “Vào cuối nghi thức rửa chân, một trong 12 tông đồ đại diện Phêrô, rửa chân cho Đức Giám Mục.”

Việc rửa chân vào Thứ Năm Tuần Thánh là “một nghi thức thực hiện bởi Chúa Kitô rửa chân cho các môn đồ của Ngài để chuẩn bị cho họ làm linh mục và bàn tiệc thánh mà Họ sẽ cử hành, chung qui được bắt nguồn từ thực tế có trong Cựu Ước về việc rửa chân để chuẩn bị cho một giao ước (Sách các vua quyển thứ Hai 11: 8-11, thi ca 5: 3),” các Giáo Điều của Thánh Gioan Cantius giải thích như vậy. Nó cũng bắt nguồn từ “nghi thức tẩy rửa của các tư tế trong Cựu Ước (xem Leviticus 16: 23-24 với Gioan 13: 3-5).”

Năm ngoái, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Chủ tịch của Hội nghị các Giám mục Công giáo Ấn Độ, thành viên của giáo phận Roma chuyên rửa chân cho phụ nữ vào Thứ Năm Tuần Thánh. ĐHY Gracias nói nhóm người được chọn để được linh mục rửa chân nên đại diện cho “sự đa dạng và thống nhất của mọi phần tử của dân Chúa.”

TS chuyển dịch từ lifesitenews