Đức giáo hoàng tuyên án những ‘người cuồng tín’ bảo thủ, những người tạo ra giáo lý một ‘hệ tư tưởng’

ROME, Italy, ngày 23 tháng 5 năm 2017 (LifeSiteNews) – Với sự sửa đổi chính thức ẩn hiện và hai trong số bốn hồng y nêu kiến nghị đề cập đến một cuộc họp các tín hữu Công giáo trung thành khởi từ thời Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Francis đã dùng bài giảng buổi sáng Thứ Sáu để chỉ trích thậm tệ những người “đang gây ra vấn đề” và “chia rẽ Giáo hội “.

Khi các hồng y Carlo Caffarra và Raymond Burke sắp sửa nói chuyện với Diễn đàn Sự sống Rôma hàng năm, Giáo hoàng Francis đã rao giảng chống lại “những người mà không có bất kỳ sự ủy thác nào vốn sắp làm phiền cộng đồng Kitô hữu bằng những bài diễn văn gây phiền lòng cho các linh hồn”. GH Phanxicô kết thúc bằng lời yêu cầu “vâng phục tuyệt đối” đối với “Huấn Quyền của Đức Giáo Hoàng.”

Trong một lời nhắc nhở bâng quơ đối với các hồng y, những người đã yêu cầu làm rõ về mặt giáo huấn về tông huấn Amoris Laetitia của mình, Giáo Hoàng nói, “Họ là những người cuồng tín về những điều không rõ ràng, chẳng hạn những người cuồng tín đi đến đó để gieo rắc sự bất hòa hầu chia rẽ cộng đồng Kitô hữu. ”

Mặc dù Giáo hoàng thừa nhận rằng “Giáo hội phải làm rõ giáo lý”, ngài nói rằng đó là “vấn đề” và “sai lầm lớn” khi “giáo lý trở thành một hệ tư tưởng”.

Ngài nói “Chúng ta không được sợ hãi khi nghe những ý kiến của các nhà tư tưởng chuyên về giáo điều, Giáo hội có Huấn Quyền, Huấn Quyền của Đức Giáo Hoàng, của các Giám Mục, Hội đồng, và chúng ta phải đi theo con đường đến từ việc rao giảng của Chúa Jêsus.”

Giáo hoàng Francis đã cho rằng “các nhà tư tưởng ngày nay” giống như những người trong thời các Tông đồ xưa đã từng chống lại quyết định cho phép người dân ngoại bỏ Phép cắt bì.

“Ngày nay, tôi muốn kêu gọi ơn vâng phục Huấn Quyền Giáo Hội … nó làm phát triển Tin Mừng, giải thích Tin Mừng mỗi lúc tốt hơn, trong sự trung thành với thánh Phêrô, các giám mục và cuối cùng là với Chúa Thánh Linh Đấng đang hướng dẫn và trợ giúp quá trình này.”

Đức Francis kết thúc bằng cách xin cầu nguyện cho “những kẻ biến đổi giáo lý thành ý thức hệ, để Chúa có thể ban cho họ ơn hoán cải cho sự hiệp nhất của Giáo Hội, với Chúa Thánh Thần và với giáo lý chân chính.”

TC chuyển dịch từ: lifesitenews