Nếu thắc mắc không được trả lời, hậu quả có thể là thảm khốc

Bài của LM Alexander Lucie-Smith

Được đăng vào Thứ ba, 20 Tháng 6, 2017

Điều nguy hiểm đối với sự đáng tin của Giáo hội đó là điều được coi là tốt ở Đức lại bị xem là sai trái ở Ba Lan

Bốn Hồng Y không tỏ cho thấy dấu hiệu bỏ cuộc, và họ cũng không nên làm vậy. Vào thời điểm này, có thể hữu ích khi trình bày theo trình tự chuyện của bốn Hồng Y và những thắc mắc. Chuyện đó là thế này.

Vào ngày 19 tháng 9 năm 2016, bốn vị Hồng y là Caffarra, Burk, Brandmueller và Meisner đã trình bày 5 thắc mắc hoặc yêu cầu ĐGH làm rõ về những sự mơ hồ nhất định trong Tông Huấn Amoris Laetitia.

Vào ngày 19 tháng 11 năm 2016, vì không nhận được câu trả lời, bốn vị Hồng y đã công bố những thắc mắc ấy.

Vào ngày 25 tháng 4 năm 2017, bốn vị Hồng y viết thư cho ĐGH yêu cầu một cuộc hội kiến, kèm theo một “bảng hội kiến” đặt ra những gì họ muốn thảo luận với ĐGH Phanxicô.

Vào ngày 19 tháng 6 năm 2017, lá thư của bốn vị Hồng Y vốn không có được phản hồi, được công bố.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Thật rất là đơn giản. ĐGH không muốn trả lời năm thắc mắc đó, tất cả đều là câu trả lời phải hoặc không phải. Lý do cho điều này cũng đơn giản. Nếu ĐGH trả lời theo cách này thì ngài mâu thuẫn với Huấn Quyền của những người tiền nhiệm. Nếu ngài trả lời theo cách khác, ngài đã phá huỷ một cách có hiệu quả những gì ngài đã cố gắng làm với Amoris Laetitia, nghĩa là đưa ra một sự thay đổi trong thực tế Giáo Hội mà nó có nghĩa là thay đổi giáo lý. Vì vậy, ĐGH tiếp tục tránh né, cố gắng có được cả hai chiều, trong khi bốn Hồng Y cố gắng thúc đẩy ngài, bằng cách này hay cách khác, với hy vọng, hoặc biết rằng, nếu bị buộc phải lựa chọn, ngài chỉ có một cách mà thôi.

Thật thú vị, bằng cách từ chối trả lời thắc mắc, ĐGH đã có một ý thức nhất định cho một câu trả lời của các loại. Sự từ chối trả lời của ngài có hiệu quả có nghĩa là ngài không xác nhận, ít ra là không chính thức xác nhận các hướng dẫn của các giám mục Malta và những người khác. Những gì các giám mục Malta nói vẫn là tuyên bố địa phương, chứ không phải là giáo huấn chính thức của Giáo hội, cho dù nó có thể đã được công bố ở Osservatore Romano. Những gì các giám mục Malta dạy trong các hướng dẫn của họ có thể bị hủy bỏ bởi ĐGH hoặc những người kế nhiệm ngài trong Tòa Thánh Phêrô.

Nhưng ở đây chúng ta gặp phải sự quan tâm chính của bốn Hồng Y. Thật khó hiểu, thực sự khó hiểu hơn, người ta không thể chấp nhận được, bởi vì nó nguy hiểm đối với uy tín của Giáo hội, đó là những gì nên được coi là tốt ở Đức thì lại bị coi là sai trái ở Ba Lan. Đây không phải là Công giáo, thà nó là giáo hội Anh giáo hoặc Chính thống. Nếu sự mơ hồ này được phép tiếp tục, hậu quả sẽ rất thảm khốc.

Hơn nữa, nó không thể đơn giản là trường hợp đặc biệt, vì nó chưa từng xảy ra trước đây, rằng một vị Giáo hoàng có thể mâu thuẫn với Huấn Quyền của những người tiền nhiệm. Tông Huấn Amoris Laetitia phải được đọc trong sự liền lạc với Tông Huấn Familiaris Consortio và Tông Huấn Veritatis Splendor. Nếu bằng cách nào đó Tông Huấn Amoris Laetitia “thay thế” Familiaris Consortio và Veritatis Splendor, thì những người như tôi, những người giảng dạy trong chủng viện dựa trên hai tài liệu này, giờ đây phải “không biết” đến chúng? Có phải chúng đã bị sửa chữa? Liệu chúng chỉ được dùng trong một thời gian thôi sao? Hay là chúng có ý nghĩa vĩnh viễn? Nhưng nếu Tông Huấn Amoris Laetitia thay thế cho các văn bản trước đó, thì điều gì có thể thay thế Amoris Laetitia trong hai mươi năm nữa?

Khi những thắc mắc được làm rõ, một giải thích của Amoris Laetitia tấn công vào trung tâm của giảng dạy đạo đức Công giáo cũng như ở khắp mọi nơi và luôn luôn được hiểu. Theo một nghĩa nào đó chỉ có thể có một câu trả lời cho thắc mắc, và đó là giáo huấn truyền thống phải đứng vững, và rằng Amoris Laetitia phải được đọc theo cách giảng dạy riêng thôi.

Bất cứ ai đã đọc những gì tôi đã viết về đề tài này thì biết bây giờ hãy biết tôi đứng về phía bốn vị Hồng Y. Nhiều người khác cũng vậy, các Hồng Y, các Giám mục, linh mục, phó tế và giáo dân.

Đức Giáo Hoàng xin hãy trả lời các thắc mắc! Vì lợi ích của Hội Thánh, vì sự tốt lành của chức vụ Giáo hoàng, xin hãy trả lời các thắc mắc!

TC chuyn dch t: catholicherald.co.uk