Tìm Hiểu và Nhận Định. Những người tin Sách Sự Thật, họ đúng hay sai?

Trong bài này tôi không nói về sách Sự Thật, vì những Thông Điệp Chúa Ba Ngôi và Đức Mẹ đã ban trong sách Sự Thật, ứng nghiệm quá nhiều không sai . Mà tôi chỉ nói riêng những người tin theo sách Sự Thật, họ đã thực hiện, xem họ đúng hay sai. Từ đó chúng ta hãy nên kết luận, họ tin theo sách Sự Thật, là họ đang tin theo đúng hay sai nhé …
Những người đã được Chúa Thánh Thần soi sáng, ban Ơn Khôn Ngoan Ơn Phân Định, họ nhận ra Sách Sự Thật và cũng là Sứ Điệp Từ Trời. Họ liền nhận ra ngay đây là những Thông Điệp đến từ Chúa và Đức Mẹ , cắt nghĩa cho họ hiểu những Mạc Khải trong sách Khải Huyền. Họ vui mừng vì họ cảm nhận được chính Ba Ngôi Thiên Chúa và Đức Mẹ đang nói với chính mình . Đúng vậy, vì khi xem sách Khải Huyền họ không hiểu gì hết, nhưng sau khi xem sách Sự Thật, họ đã hiểu những Mạc Khải mà Chúa đã ban cho Tiên Tri Danien trong sách Khải Huyền, không những thế họ nhận ra được thời họ đang sống là Thời Cuối và ngày Chúa Quang Lâm sắp đến gần, và còn tin hơn nữa vì những gì tiên báo trong sách Sự Thật đều đã ứng nghiệm từng ngày, càng tăng thêm Đức Tin trong họ mạnh mẽ hơn, nên họ nhận biết và tin chắc chắn sách Sự Thật đến từ Chúa chứ không thể đến từ Satan hay một người nào hết …
Satan có giỏi đến đâu cũng không thề đoán biết tương lai chính xác như vậy, và con người nếu không được Chúa Thánh Thần ban cho Ơn Nói Tiên Tri cũng không thể tự mình đoán biết tương lai chính xác như vậy.
Những người không tin theo sách Sự Thật, là vì họ không đọc kỹ hết tất cả các Thông Điệp trong sách Sự Thật, nên mới cho là không ứng nghiệm và sai lạc ….
Tôi xin đưa ra nhận định về những người tin sách Sự Thật, họ đang thực hiện mọi Lời Chúa và Đức Mẹ khuyên bảo trong sách Sự Thật, để coi họ đang làm đúng hay sai nhé ….
-Vì tin sách Sự Thật, họ nhận ra Thời Cuối mà Chúa đã nói trong Tin Mừng Phúc Âm, nên họ không còn ham muốn tích trữ của cải đời này cho nhiều, họ dẹp bỏ những thú vui chơi làm mất thời gian, họ từ bỏ nếp sống đam mê sa đọa tội lỗi, họ lo đi xưng tội, ăn năn thống hối, siêng năng tham dự Thánh Lễ, Rước Lễ, Chầu Thánh Thể, họ siêng năng Lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót, siêng lần hạt Mân Côi, họ cố gắng dẹp bớt những thói quen xấu và cố gắng tập luyện nhân đức, sống bác ái yêu thương giúp đỡ mọi người, hàng ngày họ đọc các Chiến Dịch Cầu Nguyện trong số 170 CDCN, sáu Kinh Cầu ngắn và các lời nguyện ngắn, mà Chính Chúa Giêsu và Đức Mẹ đã dạy họ cầu nguyện trong sách Sự Thật, để cầu cho Giáo Hội , cho Hàng Giáo Phẩm, hàng giáo sĩ, tu sĩ nam nữ, cho bản thân , gia đình, người thân, lối xóm, cho xã hội, các nước , các dân tộc, các linh hồn trong luyện ngục, các linh hồn đang hấp hối, và tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo trên toàn thế giới, họ nhận ra Chúa rất cao trọng, còn họ chỉ là kẻ tội lỗi bất xứng, nên không dám rước lễ bằng tay, họ quỳ gối cung kính rước lễ trên lưỡi, để nói lên sự kính trọng đối với Mình Máu Thánh Chúa. Họ vẫn tôn trọng và thi hành các giới răn của Chúa và Hội Thánh chân thật dạy, họ chỉ không đồng tình và không thi hành những gì mà Giáo Hoàng, Giáo Hội đưa ra không đi theo đúng đường lối của Chúa dạy bảo mà thôi …Chứ họ không chống đối Giáo Hội.
Như vậy họ đang làm sai hay làm đúng ?
Nếu nói Sách Sự Thật do Satan hay Tam Điểm làm ra, thử hỏi Satan hay Tam Điểm có thể làm cho những người tin sách Sự Thật sống tốt được không ?
Nếu nói do người phàm làm ra cuốn sách Sự Thật, thì người phàm đó quả là có một không hai trên đời, đã tiên đoán như thần , đã kêu gọi mọi người ăn năn thống hối quay về thật tuyệt vời, mà các vị chủ chăn bao lâu nay kêu gọi con chiên ăn năn sống tốt, cũng không thể làm cho họ được sống tốt như thế …
Từ đó suy ra, người viết lên cuốn sách này đến từ đâu ? Mà có thể biến đổi con người như thế,nếu không phải đến từ Chúa ….
Chúng ta không cần phải bàn cãi nhiều, không cần phải nói nhiều, mà chỉ cần cái kết quả sinh hoa trái tốt lành của sách Sự Thật mà thôi.
Có nhiều người cho rằng Chúa rất Nhân Từ, Chúa Yêu thương con người, mà những người tin sách Sự Thật lại nói : những trận động đất, những lũ lụt, núi lửa phun trào, mưa đá hạn hán mất mùa,sông cạn, đất núi sụt lở, mặt trăng máu vân vân … là do bàn tay Chúa làm, để trừng phạt và cảnh báo thế giới tội lỗi, như vậy thì Chúa sao lại ác vậy, sao không đưa một hình ảnh Chúa Nhân Từ yêu thương mà chỉ nói toàn những sự dữ đáng sợ …
Thế theo quý vị : con người chống đối không giữ luật Chúa, không nghe Lời Chúa dạy, phá thai, ngoại tình, ly hôn, trợ tử, đồng tính luyến ái, tham lam,giết người cướp của, bách đạo, cấm đạo, khủng bố giết người, vũ khí gây vi rút chết người, bỏ độc thức ăn, giết người bán nội tạng, kiêu ngạo chống đối Chúa, bỏ Chúa thờ Satan, thờ bụt thần tà thần, thay đổi Lời Chúa, không theo Giới Răn Chúa, còn thay đổi cho phù hợp với thời đại, dễ dãi cho họ tha hồ phạm tội, tục hoá Thánh Lễ, xúc phạm Thánh Thể, rước lễ bằng tay vân vân ….Rồi không ăn năn từ bỏ tội lỗi, nói Chúa luôn Nhân Từ tha thứ.
Không lẽ con cái Chúa càng ngày càng rơi xuống Hỏa Ngục quá nhiều, Chúa lặng thinh làm ngơ, ngồi nhìn ,mặc cho Satan muốn cướp đi con cái của Ngài sao ? Không lẽ Ngài không răn đe sửa phạt cho chúng sợ, mà ăn năn quay về, để chạy đến với Cha giàu Lòng Thương Xót xin ơn tha thứ, mà không phải rơi vào Hỏa Ngục, trái lại còn được hưởng hạnh phúc Vĩnh cửu đời đời trên Thiên Đàng với Ngài sao ?
Quý vị cho rằng họ đi sai đường lối của Giáo Hội, chống đối Giáo Hội là không đúng hoàn toàn. Những gì Giáo Hội hay Giáo Hoàng dạy đúng họ vẫn tuân thủ thi hành. Những gì Giáo Hội hay Giáo Hoàng dạy không đúng với đường lối Chúa đã dạy, mà sửa đổi đi ngược lại Lời Chúa, dẫn con người ngày càng chối bỏ Chúa thì họ không theo ….
Họ vẫn tin và thực hành Lởi Chúa trong Kinh Thánh, Họ vẫn giữ đúng lề luật dạy đúng của Giáo Hội dạy. Họ sống tốt năng xưng tội năng lần hạt, năng cầu nguyện. Quỳ cung kính rước Mình Máu Chúa trên lưỡi, từ bỏ xa lánh tội lỗi, chỉ là không chấp nhận những thay đổi của Giáo Hoàng Fanxico đi nghịch lại Lời Chúa mà thôi. Không lẽ họ sai sao ? Họ tin và sống tốt thi hành những điều nói trên là làm buồn lòng Chúa và Mẹ sao ? Không lẽ họ vâng Lời Chúa vâng Lời Đức Mẹ dạy, chỉ không vâng theo những sai trái của Giáo Hội, là họ đáng bị trừng phạt, đáng bị nguyền rủa, đáng bị rút phép Thông Công sao. Không lẽ họ làm theo Lời Chúa Lời Mẹ dạy sống những điều như trên đây, là họ đáng bị lên án sao ?
Còn theo những điều dạy không đúng đường lối Chúa dạy, đi ngược lại đường lối của Chúa mà Giáo Hội cho phép, thì mới xứng đáng mới là không bị lên án sao ?
Đừng nên nghĩ mình tài giỏi. Thông biết mọi sự mà lên án kết án hay phủ nhận, cấm đoán những Thông Điệp đã ứng nghiệm …
Quí vị nói Giáo Hội chưa công nhận … Chờ đi,một trăm năm sau Giáo Hội mới công nhận, THỜI CUỐI rồi, quí vị có dám nói chắc chắn có thêm một trăm năm hay hơn một trăm năm cho ta sống nữa không ?
Trong khi những điều tiên báo trong sách Sự Thật đã ứng nghiệm gần hết …
Satan nó biết Sách Sự Thật là của Chúa, nên chúng ra sức chống đối đến cùng, nó đưa ra những người giả là người tin Sách Sự Thật, nói ngày tháng sai hay những điều không đến từ SST. Và đổ thừa cho SST là dối trá, để chụp mũ lên án những ai tin SST. Đổ thừa oan cho SST và người tin SST.
Đức Tin Chúa ban cho mỗi người, hãy xin Ơn Khôn Ngoan, Ơn Phân Định, Ơn Thông Hiểu,để nhận biết đâu là Lời Chúa, đâu là lời ma quỷ, đâu là lời tiên tri thật, và đâu là lời tiên tri giả, đâu là đúng và đâu là sai … để không bị lầm lạc, không bị lừa dối, kẻo không khéo chối bỏ Chúa, mà theo Satan mất linh hồn lúc nào không hay …Cây tốt mới sinh trái tốt. Sách Sự Thật đúng là của Chúa ban không sai !
Lạy Thiên Chúa Cha là Đấng Yêu Thương và Giàu Lòng Nhân Từ hay Thương Xót. Chúng con cảm tạ tất cả những Hồng Ân, tất cả mọi sự xảy ra trên Trái Đất và Trên Thế Giới này. Chúng con tin chắc một điều, đều không nằm ngoài sự quan phòng yêu thương lo lắng của Cha, ban cho con cái trần gian là chúng con, để cứu thoát cứu rỗi chúng con.
Xin Cha cho chúng con nhận ra được Tiếng Cha, và đi theo sự dẫn dắt của Cha, để chúng con không lạc lối và đi trong tăm tối nguy hiểm, của Satan luôn ra sức giăng bẫy hãm hại chúng con.
Chúng con cầu xin nhờ Danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con .Amen !

Đày tớ thấp hèn