Audio

MỜI NGHE:

MỘT SUY NIỆM THẬT Ý NGHĨA VÀ THÂM THÚY CHO NGÀY LỄ CHÚA HIỂN LINH

AUDIO ĐỨC TIN CUẢ CÁC NHÀ ĐẠO SĨ

GHI CHÚ

Lời giới thiệu về tác giả Maria Valtorta

 

Trang đăng tải các Audio tác phẩm này:

http://www.memaria.net/AudioBookTinMungNhuDaDuocVenMoChoToi.html

 

Tạ ơn Thiên Chúa là Cha Yêu Thương của chúng con!

Nguyện xin Cha chiếu tỏa ánh sáng của Ngôi Lời Hằng Hữu Con Cha, trên chúng con! Amen.