Các vị Hồng Y đang thắc mắc về Tông Huấn nói: Bất cứ ai cho phép người ngoại tình Rước lễ “là một kẻ dị giáo và thúc đẩy sự ly giáo”

ROME, ngày 23 tháng 12 năm 2016. (LifeSiteNews) – Trong một cuộc phỏng vấn mới với tờ báo Đức Der Spiegel, một trong bốn vị Hồng Y từng đưa ra nghi ngờ đã nói: “Bất cứ ai nghĩ rằng người cố chấp sống ngoại tình có thể thích ứng với việc Rước Lễ là một […]

Continue reading


ĐHY Burke: Một vị Giáo Hoàng chính thức phạm tội dị giáo, bởi hành động đó, “sẽ chấm dứt cương vị Giáo Hoàng”

Ngày 21 tháng 12, 2016 (LifeSiteNews) – Trong một cuộc phỏng vấn mới, ĐHY Burke cho biết ngài không cáo buộc ĐGH Francis “dị giáo” bằng cách gửi năm nghi vấn cho ĐGH trả lời. Ngài cũng giải thích rằng nếu một giáo hoàng “chính thức công nhận điều mình làm là dị giáo, bởi […]

Continue reading