Chúng ta phải hành xử ra sao nếu Giáo Hoàng Phanxicô là Ngôn Sứ Giả?

Tiến sĩ Kelly Bowring – Tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất như: “The Secrets, Chastisement, and Triumph”and “The Signs of the Times” Ngày 13 tháng 3 năm 2014: KỶ NIỆM MỘT NĂM DƯỚI TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG PHANXICÔ Tôi nghĩ Giáo Hoàng Phanxicô là vị Giáo Hoàng làm cho ứng nghiệm lời […]

Continue reading


Đức Giáo Hoàng Francis tổ chức những cuộc họp kín với những cặp Hôn nhân Đồng tính trong chuyến công du Hoa Kỳ

Geoffrey Grider | 02 tháng 10 2015 Đức Giáo Hoàng tổ chức hội nghị riêng với cặp hôn nhân đồng tính trong chuyến công du Hoa Kỳ. (26) Bởi thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục tình đồi bại. Ðàn bà không quan hệ theo lẽ tự nhiên, mà lại làm điều trái […]

Continue reading