Cuộc đối đầu cuối cùng giữa Chúa và Satan sẽ xảy ra trên bình diện hôn nhân và gia đình

Sơ Lucia: “Cuộc đối đầu cuối cùng giữa Chúa và Satan sẽ xảy ra trên bình diện hôn nhân và gia đình.” Bài do Steve Skojec, ngày 12 tháng 10 năm 2015 Rorate Caeli đã phát hành một bản dịch của một cuộc phỏng vấn đáng chú ý, được xuất bản lần đầu vào năm […]

Continue reading


Thượng Hội Đồng phải nêu đích danh Satan ra, hắn chính là nguyên nhân gây ra các cuộc tấn công nhắm vào gia đình

Đức Tổng Giám mục Fulop Kocsis: Thượng Hội Đồng phải nêu đích danh Satan ra, hắn chính là nguyên nhân gây ra các cuộc tấn công nhắm vào gia đình 12 Tháng 10 2015 Tiếng nói Gia đình được vinh dự phục vụ công chúng bản dịch tiếng Anh về sự can thiệp được Đức […]

Continue reading


Những báo cáo hời hợt của Thượng Hội Đồng đang bật đèn xanh cho những tấn công vào Cuộc sống và Gia đình

Ngày 11 tháng Mười, 2015 Cuối tuần qua các hồng y và giám mục tham dự Thượng Hội Đồng Thường Niên về gia đình chia thành mười ba nhóm nhỏ để thảo luận về phần đầu của Instrumentum Laboris và đề nghị sửa đổi các tài liệu. Các báo cáo công việc của họ, đã […]

Continue reading