Đức Hồng Y Arinze phản bác lại các Giám Mục về vấn đề Dị Giáo trong Hôn nhân: “Quí vị nghĩ mình là ai? Cao trọng hơn Đức Kitô?”

Rome, LifeSiteNews.com đăng tải ngày 21 tháng Mười năm 2015, bởi John-Henry Westen and Pete Baklinski. Đức Hồng Y Francis Arinze của Nigeria mạnh mẽ bảo vệ đức tin Công Giáo chống lại đề nghị được đưa ra bởi một Nghị Phụ Thượng Hội Đồng đầy ảnh hưởng, ngài đã cho biết hồi tuần trước […]

Continue reading


Thế giới đang hướng tới một Tôn Giáo Duy nhất Toàn Cầu, một nền Kinh tế Duy nhất Toàn Cầu và một Chính phủ Duy nhất Toàn Cầu

Tin tức Thời Cuối – Ngày 21 tháng 10, 2015 LIÊN HIỆP QUỐC “Các con đã cho phép sự dữ lớn mạnh ở quốc gia mình. Các con sẽ loại bỏ khỏi nước các con chỗ ngồi của sự dữ [Liên Hiệp Quốc] vốn đang lớn mạnh nơi thành phố của các con. Dấu của […]

Continue reading