Kỳ họp Thượng Hội Đồng Giám Mục đã thất bại, mọi người đã thua cuộc; và nói riêng là giáo lý Công Giáo đã thất bại

Ngày 27 tháng 10 năm 2015 Ngay sau kỳ họp thứ 14 của Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình, mọi người dường như đã đạt được thắng lợi. Giáo Hoàng Phanxicô đã thắng cuộc vì ông ta đã có thể đạt được một văn bản thỏa hiệp giữa các quan điểm chống đối […]

Continue reading


Lá thư gởi Đức Thánh Cha Phanxicô: Có phải ngài đang lên kế hoạch để sửa đổi luật của Hội Thánh không?

01 tháng 10 năm 2014 Kính thưa Đức Thánh Cha Phanxicô, Từ khi trở thành Giáo hoàng, nhiều hành động và phát biểu của cha đã dấy lên sự lo ngại trong số không ít những Hồng Y. Con cũng đã nêu ra một số vấn đề trước đây, đặc biệt là về cách dùng […]

Continue reading